Badania opinii CAWI – panel Ariadna

Spełniło się marzenie wielu: dostęp do wyników badań opinii publicznej na każdy temat, stał się prosty i niezawodny. Wszystko dzięki metodzie CAWI stosowanej przez internetowy panel badawczy Ariadna, który służy uzyskiwaniu wiedzy o przekonaniach członków społeczeństwa.

Badania opinii CAWI - panel Ariadna 1

Podstawowe zasady działania panelu badania opinii Ariadna

Idea stojąca za innowacyjnym pomysłem badania opinii publicznej przez internetowy panel Ariadna jest prosta i sprawdzona. Zainteresowane podmioty reprezentujące wiele gałęzi życia społecznego, zgłaszają zapotrzebowanie na badanie opinii, która praktycznie może dotyczyć każdego wycinka życia społecznego. Przykładowo: możemy chcieć się dowiedzieć jakie jest społeczne postrzeganie danej marki, albo też zadać pytanie o sytuację uchodźców w Polsce. Odpowiedzi uzyskujemy dzięki ankietowym badaniom CAWI, które stanowią jeden z rdzeni metody socjologicznej, tym razem jednak doposażony we wspomaganie najnowszych technologii.

Ankiety są przesyłane do ankietowanych, którzy reprezentują każdą grupę społeczną. Następnie wyniki ankiet są opracowywane zgodnie z zasadami nauk społecznych. Wynikiem jest rozjaśnienie tego fragmentu życia społecznego i autentycznych przekonań mieszkańców świata społecznego, którego dotyczyło nasze pytanie. Dla pytającego zyskiem jest zdobycie interesującej go wiedzy, dla ankietowanego – liczne i często rozdawane nagrody oraz świadomość budowania prawdziwie demokratycznej opinii publicznej.

Badania opinii metodą CAWI – potwierdzone wyniki

Badania CAWI łączą w sobie to, co najlepsze w klasycznej metodzie socjologicznej, z użyciem niezwykle przydatnych technologii informatycznych. Badania CAWI uchodzą za jedno z najważniejszych źródeł naszej wiedzy o społecznych nastrojach i opiniach. Stosuje się udoskonalone metody ankietowe. Zmianą w wykorzystaniu klasycznej metody ankietowej jest “umieszczenie” całego badania w przestrzeni online. Ankieta internetowa tak wiele razy potwierdzała prawidłowość wyników, że nie trzeba przekonywać nikogo do badań CAWI jako metody dokładnie przetestowanej i niezwykle użytecznej. Jasno i właściwie sformułowane pytania przynoszą rzeczywiste odpowiedzi.

Bliższe wejrzenie w metodę CAWI

Badania metodą CAWI to wprost dziecko naszych czasów, kiedy Internet upowszechnił się do tego stopnia, wtopił się do tego stopnia w rzeczywiste życie społeczne, służy nam do tak wielu celów i jest łatwo dostępny, że jego wykorzystania w badaniach opinii wydaje się czymś naturalnym. I tak jest naprawdę.

CAWI jako metoda ankietowa (to klasyczna metoda “pozytywistyczna” nauk społecznych) została całkowicie przystosowana do warunków Internetu. Przekształcenie papierowej ankiety w formularz internetowy przyszło z jednej strony łatwo, ponieważ użyteczność sieci w badaniach opinii jest oczywista, z drugiej strony należało zaadoptować metodę ankietową do nowych warunków technologicznych. A ponieważ obie sprawy udały się znakomicie, dziś możemy zlecać badania CAWI takim podmiotom wyspecjalizowanym jak panel Ariadna.

Internetowy panel Ariadna – co otrzymują użytkownicy

Za użytkowników panelu badania opinii Ariadna uznajemy zarówno ankietowanych i ankietujących. Pozostają jeszcze wybitni specjaliści, którzy czuwają nad metodologią naukową, formułowaniem ankiet, rozpoznaniem społecznego pola działania, itd. Skupmy się na pierwszych dwóch grupach.

Osoby wypełniające ankiety zapewniają dostęp do wszystkich grup i przekrojów społecznych. Zazwyczaj motywem przystąpienia nowego ankietowanego (który wypełnia ankiety w wolnym czasie) jest olbrzymia liczba benefitów, np. rzeczowych, które panel Ariadna oferuje. Wielu ankietowanych przyznaje także, że chce, aby “ich zdanie się liczyło”.

Użytkownikami są także osoby lub instytucje zamawiające badanie opinii. Panel Ariadna współpracuje z poważnymi ośrodkami badawczymi, dużym biznesem, instytucjami publicznymi, uniwersytetami i organizacjami.

Przydatność metody CAWI

Przydatność badań CAWI doceniają wszyscy, albowiem każdy odnosi jakiś zysk, kiedy to, co w naszym życiu społecznym pozostawało zagadką, nagle staje się znane. Metoda CAWI ma jaszcze te właściwości, że można ją przystosować łatwo do dowolnego przedmiotu badania, a wyniki przez nią przynoszone są komunikowane w formie przejrzystej i nie ma powodów do ich podważania.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry