Być jeszcze lepszym

Finansiści mają wiele możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Coraz większą popularnością cieszą się w Polsce międzynarodowe kwalifikacje zawodowe, takie, jak: ACCA, CIMA, CFA, CIA. Oprócz tego – podyplomowe studia finansowe wzorowane na kursach MBA – ESF czy EMiF.

Rynek pracy finansistów nie jest łatwy. Nie dość, że w ostatnich latach tysiące pracowników straciło pracę wskutek fuzji banków, to nadal planowane są zwolnienia w wielu instytucjach. Grupowych zwolnień finansistów nie przeprowadzają wprawdzie firmy z innych branż, ale też miejsc pracy szybko nie przybywa. Konieczne staje się dokształcanie, które zwiększy szanse kandydata na interesujące miejsce pracy. Przydatne są na pewno studia podyplomowe, ale większym prestiżem cieszą się międzynarodowe kwalifikacje zawodowe – uznawane na całym świecie dyplomy wydawane przez takie organizacje, jak ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) czy LCCI (The London Chamber of Commerce and Industry).

Przydatność tych certyfikatów nie budzi wątpliwości, jeśli ktoś planuje pracę w krajach Europy Zachodniej czy USA. W Polsce coraz więcej osób decyduje się na udział w kursach lub samodzielne przygotowanie do egzaminów, może się więc okazać, że za kilka, kilkanaście lat, posiadanie takiego dyplomu stanie się standardem na pewnych – wyższych oczywiście – stanowiskach.

ACCA
To najbardziej popularna kwalifikacja zawodowa z zakresu finansów. Na całym świecie certyfikat ten ma lub o niego się stara (bierze udział w kursie) około 300 tysięcy osób. Dyplom wydawany przez brytyjskie Association of Chartered Certified Accountants poświadcza pogłębioną znajomość finansów i rachunkowości, a także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania. Wiedza ta przydatna jest nie tylko dla księgowych czy audytorów, ale dla wszystkich, którzy zarządzają firmami w różnych działach gospodarki.

Zdobycie kwalifikacji ACCA wymaga zdania 14 egzaminów – z części zwalnia ukończenie niektórych kierunków finansowych. Według BPP, jednej z firm organizującej kursy przygotowującej do egzaminów, średni czas uzyskania kwalifikacji to dwa lata. Minimalny koszt to prawie 900 funtów – tyle trzeba zapłacić za egzaminy, rejestrację i członkostwo. Opłaty te pobiera ACCA. Do tego doliczyć należy koszty kursu przygotowującego. W zależności od tego, czy student zdaje wszystkie egzaminy czy część, musi liczyć się z wydatkiem między 14 a 30 tysiącami złotych. Podobne ceny obowiązują w obu firmach organizujących szkolenia – Ernst&Young Academy of Business oraz w BPP International. Specjalną ofertę dla osób poniżej 28 roku życia (i maksymalnie 4 lata po ukończeniu studiów) ma Ernst&Young Academy of Business – dostają 30% zniżki, czyli za cały kurs płacą około 21 tysięcy złotych.

Organizacja ACCA wydaje od niedawna również nowy dyplom – ACCA Diploma in International Financial Reporting, potwierdzający uzyskanie profesjonalnej biegłości w zakresie MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Dyplom taki można uzyskać np. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a materiały szkoleniowe tworzy brytyjska firma ATC International.

CFA
Kwalifikacja CFA (Chartered Financial Analyst) to – według Ernst&Young Academy of Business, która organizuje kursy przygotowujące do uzyskania dyplomu – najlepszy sposób na karierę zawodową dla osób chcących specjalizować się w doradztwie inwestycyjnym i finansowym, bankowości, zarządzaniu instrumentami pochodnymi oraz inwestycjami finansowymi.

Posiadacze certyfikatów CFA nabywają wiedzę nie tylko z zakresu inwestycji, ale także z zakresu amerykańskich (US GAAP) oraz międzynarodowych (IAS) standardów rachunkowości.

Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób na całym świecie uzyskuje certyfikat CFA. W Polsce również można zdawać egzaminy (w języku angielskim). Dyplom ten przyznawany jest na trzech poziomach – każdy z nich kosztuje między 500 a 1000 dolarów za egzaminy, ewentualnie dodatkowo 8-9 tysięcy złotych za kurs przygotowujący (BPP). Podobną cenę ma Ernst&Young Academy of Business. Przygotowanie do każdego z poziomów kosztuje między 1800-2300 euro. Średni czas uzyskania kwalifikacji CFA – 3 lata.

CIMA
Obecni lub przyszli konsultanci, dyrektorzy i doradcy finansowi, czyli osoby mające pośredni lub bezpośredni wpływ na procesy planowania i kontroli wydatków, powinni pomyśleć również o zdobyciu tych kwalifikacji. Według BPP, posiadacze dyplomu są szczególnie często poszukiwani przez wielkie, międzynarodowe korporacje.

Kwalifikacje CIMA, podobnie jak ACCA, określane są czasem jako alternatywa dla studiów MBA. Uzyskanie ich oznacza konieczność zdania aż 17 egzaminów (oczywiście w języku angielskim). Koszty to 1000 funtów opłat stałych i między 14 a 30 tysięcy złotych za kursy przygotowawcze (w BPP). Obecnie w Polsce do egzaminów przygotowuje się około 150 osób.

LCCI
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy zakresu międzynarodowych standardów nieruchomości mogą zdecydować się na ubieganie się o certyfikat wydawany przez The London Chamber of Commerce and Industry. Kursy przygotowujące do uzyskania dyplomu z rachunkowości organizuje Ernst&Young Academy of Business. Jego absolwenci, po zdaniu egzaminów, otrzymają dyplom LCCI Bookkeeping & Accounting under IAS. Posiadacze powinni umieć poprawnie sporządzać sprawozdania finansowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z o.o. i akcyjnych, a także organizacji pozarządowych.

Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy do roku, możliwe jest więc zdanie wszystkich egzaminów, na czwarty poziom, w ciągu kilkunastu miesięcy. Udział w szkoleniach przygotowujących do wszystkich czterech etapów (Ernst&Young Academy of Business) i egzaminy kosztują łącznie około 5500 złotych.

Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe są dokumentem cenionym i uznawanym w wielu krajach. Nie jest to jednak jedyna metoda podniesienia swojej wartości na rynku pracy. Istnieją przecież również studia podyplomowe, zarówno organizowane przez uczelnie wyższe czy firmy szkoleniowe, jak i powstałe w wyniku współpracy firm (np. doradczych) ze szkołami.

ESF i EMiF
Taką propozycją jest m.in. Executive Study in Finance – program stworzony przez Ernst&Young Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową. Jego cechą charakterystyczną jest połączenie wiedzy akademickiej (pochodzącej od wykładowców z SGH) i praktyki (przekazywanej przez specjalistów z Ernst&Young). Od tradycyjnych studiów podyplomowych różni się m.in. tym, że sam dyplom magisterski nie wystarcza – uczestnicy muszą legitymować minimum rocznym doświadczeniem zawodowym i ukończonymi 27 latami. Dzięki temu wszyscy uczestnicy są w stanie brać udział w licznych zajęciach praktycznych, wymagających wiedzy biznesowej. Program ten poświęcony jest przede wszystkim finansom, ale nie ogranicza się do nich. Jego celem jest nabycie umiejętności analizowania danych finansowych oraz podejmowania działań w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym. ESF trwają prawie dwa lata, a cena to około 8000 euro.

Inną ofertę ma Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Executive Master in Finance to roczne studia, przeznaczone dla osób, które mogą się pochwalić minimum trzyletnim stażem pracy. Program obejmuje przedmioty finansowe, a także „ogólnoekonomiczne”, jak np. polityka ekonomiczna i jej lokalne uwarunkowania czy strategia konkurencyjności. Cena kursu wynosi równowartość 9800 euro.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów można znaleźć na stronach:
http://www.bpp.com
http://www.ey.com.pl/studiazsgh
http://www.ey.com.pl/academyofbusiness
http://www.sbus.pw.edu.pl/

Pracuj.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top