Czym są specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne strefy ekonomiczne pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej na bardzo korzystnych warunkach. Przedsiębiorcy działający w strefach mogą między innymi liczyć na zwolnienia podatkowe i dotacje państwowe. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna w Polsce powstała w 1995 roku. Obecnie jest ich 14 i będą funkcjonować przynajmniej do końca 2026 roku.

Specjalna strefa ekonomiczna: założenia i cele

city-1284400_1920Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie tereny Polski, w których można prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. SSE powstały na mocy ustawy z roku 1994 i pierwotnie miały funkcjonować przez 20 lat. Decyzją Rady Ministrów przedłużono jednak ich działanie do 31 grudnia 2026. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w SSE otrzymują możliwość zarządzania swoją firmą na specjalnie przygotowanym pod inwestycje terenie, na którym znajduje się gotowa infrastruktura. Inwestor nabywa prawo do zakupu ziemi i zbudowania własnej siedziby na terenie SSE, często ma też do wyboru budynki i powierzchnie magazynowe do wynajęcia. Specjalne strefy ekonomiczne tworzy się najczęściej na obszarach dotkniętych wysokim poziomem bezrobocia. Główne cele wprowadzenia SSE to:

  • przyspieszenie rozwoju w określonych regionach kraju,
  • podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • zwiększenie atrakcyjności polskich produktów i usług,
  • zagospodarowanie terenów i majątków poprzemysłowych,
  • utworzenie nowych miejsc pracy.

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej – korzyści dla przedsiębiorcy

Firma, która działa w specjalnej strefie ekonomicznej i przyczynia się do gospodarczego rozwoju regionu, może liczyć na specjalne udogodnienia. Do najważniejszych z nich zalicza się ulgi podatkowe. Przedsiębiorca prowadzący swój biznes w SSE płaci niższy podatek dochodowy. Wysokość ulgi jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i obszaru, na którym się znajduje, ale wynosi zwykle 30-50% podatku. W niektórych strefach, przedsiębiorca może się dodatkowo ubiegać o zwolnienie z podatku od nieruchomości. W tym przypadku decyzja zależy od władz lokalnych. Innym rodzajem wsparcia przedsiębiorców w SSE są dotacje na stworzenie i rozwijanie nowych miejsc pracy. Pieniądze na ten cel są przyznawane przez lokalne urzędy pracy. Można je przeznaczyć na przykład na szkolenia i kursy dla pracowników. Przedsiębiorcy tworzący przynajmniej 200 nowych miejsc pracy mogą się również starać o granty rządowe z programu wspierania inwestycji. Wsparcie z tego tytułu może wynieść nawet 3 miliony złotych.

zobacz także: artykuł o nieruchomościach komercyjnych

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry