Dlaczego warto posiadać elektroniczną rejestrację czasu pracy?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Można to robić tradycyjnie, choć jest to trudniejsze. O wiele lepszym rozwiązaniem okazuje się być elektroniczna rejestracja czasu pracy. Przyjrzyjmy się jej zaletom.

Rozwiązanie akceptowane przez prawo

Dlaczego warto posiadać elektroniczną rejestrację czasu pracy? 1Obowiązujące na terenie naszego kraju przepisy prawa pracy nie zabraniają prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej. Nie ma również żadnych wątpliwości, co do zasadności takiej formy rozliczenia. Państwowa Inspekcja Pracy również nie kwestionuje możliwości prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej. Jednocześnie na swojej witrynie internetowej podaje, że na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli, kartę taką należy wydrukować. Wielu specjalistów podkreśla, aby raz w miesiącu bądź raz podczas trwania okresu rozliczeniowego, drukować karty ewidencji z systemu internetowego nawet wtedy, kiedy nie żądają tego żadne urzędy uprawnione do przeprowadzania kontroli.

Szybsze wykonywanie ewidencji

Elektroniczna ewidencja czasu pracy to rozwiązanie pozwalają znacznie odciążyć pracowników kadr. Nie muszą oni bowiem ręcznie przeliczać godzin pracy poszczególnych pracowników, a następnie wprowadzać ich do systemu. W efekcie osoby zatrudnione w tym dziale mogą poświęcić swój czas na realizację innych ważnych zadań. Ewentualne błędy wyłapuje system.

Precyzja rozliczeń

Elektroniczna ewidencja czasu pracy to rozwiązanie gwarantujące wysoką precyzję rozliczeń. Czas pracy każdego pracownika system rozpatruje co do minuty. Nie ma ryzyka błędu. Co więcej, aby nie obciążać systemu firmy niepotrzebnie, można zaprogramować program tak, aby rozliczenia wykonywane były automatycznie w godzinach najmniejszego użytkowania komputerów.

Bezproblemowe rozliczanie nadgodzin

Elektroniczna ewidencja czasu pracy to również najlepsze rozwiązanie, jeśli nie chcemy mieć żadnych problemów z rozliczaniem nadgodzin. System pokazuje wszystko z dużą dokładnością. Nie ma więc ryzyka, że przez niedopatrzenie pracownika kadr, firma narażona będzie na rekompensowanie nadgodzin. Sprawnie pracujący system, który generuje rozmaite raporty w sposób naprawdę szybki i bezbłędny, to również większe szanse na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi firmy.

Kontrola rzeczywistego czasu pracy

Elektroniczna ewidencja czasu pracy to rozwiązanie pozwalają odnotować każde spóźnienie czy wcześniejsze opuszczenie pracy przez pracownika. W efekcie można bardzo precyzyjnie kontrolować czas pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Świadomość taka sprawia, że pracownicy są o wiele bardziej zdyscyplinowani niż wówczas, gdy stosowana jest tradycyjna ewidencja czasu pracy.

Wizerunek firmy

Wprowadzanie takich nowoczesnych rozwiązań, jak elektroniczna ewidencja czasu pracy wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, zarówno wśród jej pracowników, jak i przedsiębiorstw zewnętrznych z nią współpracujących. Takie rozwiązania pokazują, że współpracujemy z innowacyjnym partnerem, który chce się rozwijać i iść do przodu.

Więcej o możliwościach oprogramowania rejestrującego czas pracy znajdziesz na stronie Generix.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top