Dlaczego warto wdrażać innowacje w firmach? (art. spons.)

BELKA GÓRNA 600

Innowacje to nie mit, o którym wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział. Polskie firmy rozpoczęły i realizują projekty, których celem jest wdrożenie nowoczesnych technologii w różnych obszarach swojej działalności: produkcji, procesach, marketingu czy organizacji. Właściwe przygotowanie i realizacja projektu implementacji innowacji może przynieść przedsiębiorstwu sporo korzyści. Pozwala przede wszystkim rozwijać firmę oraz zwiększać zyski, a dodatkowo jest źródłem wiedzy i doświadczenia, niezbędnym przy realizacji kolejnych projektów.

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwach jest kluczowe z punktu widzenia wzrostu ich konkurencyjności. Wdrażanie innowacji to jednak niełatwy proces, wymagający zaangażowania kadry zarządzającej, specjalistów oraz środków finansowych. Musi on zostać poprzedzony badaniami i dogłębnym planowaniem. Każdy etap procesu, powinien być przemyślany, a także dostosowany do potrzeb i możliwości finansowo – organizacyjnych danej firmy. Samo wdrożenie innowacji jest zwieńczeniem całego procesu oraz dowodem jakości zadań wykonanych na wcześniejszych etapach.

Weryfikacja obecnie wdrażanych strategii

Jednak nie każdy projekt kończy się sukcesem. Przyczyn porażek można szukać zarówno w samej innowacji, jak i organizacji, która ją wdrażała. Szkodą dla przedsiębiorstwa jest przede wszystkim przerwanie wdrożenia, ale również wdrożenie innowacji, która zamiast przynosić zyski, naraża przedsiębiorstwo na straty finansowe. W takich sytuacjach konieczna jest analiza przyczyn takiego stanu rzeczy oraz rozpoczęcie działań naprawczych. Szybkie reagowanie i odpowiednie wprowadzenie zmian w strategii, może przywrócić proces wdrażania innowacji na „właściwe tory”.

Bezpłatna strategia innowacji

Dolnośląski Związek Pracodawców oraz Agencja Rozwoju Innowacji S.A., stworzyły wspólnie projekt „Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm”. Daje on dolnośląskim przedsiębiorcom możliwość opracowania, wspólnie z ekspertami branżowymi, bezpłatnej strategii innowacji dla kluczowych obszarów działania firmy, analizy obecnie wdrażanych w firmie procesów, a także weryfikacji wdrożonych już rozwiązań. Zakwalifikowani do projektu przedsiębiorcy, uzyskają profesjonalną pomoc w przygotowaniu strategii, którą będą mogli wdrożyć w firmach. Dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość przejścia całego procesu wdrażania innowacji pod czujnym okiem specjalistów.

Skuteczny plan w trzech łatwych krokach

Opracowanie strategii wdrożenia innowacji jest niezwykle istotne dla firm, które mają ambicje, by w przyszłości zostać liderami swoich branż. Taki plan jest najlepszym środkiem do osiągnięcia tego celu. Jego przygotowanie składa się z trzech podstawowych etapów. W pierwszym z nich eksperci, wspólnie z pracownikami badanej firmy, przeprowadzają analizę obecnej sytuacji – audyt. Następnie odbywa się tzw. sesja strategiczna podczas, której konsultanci prezentują możliwe wizje rozwoju firmy. Wtedy też przedsiębiorca dokonuje wyboru jednej z nich. Ostatnim etapem budowy strategii innowacji są specjalne warsztaty, podczas których przygotowany jest ostateczny projekt wdrożenia strategii. Wytycza on kierunki, w których powinna podążać firma oraz wskazuje obszary, w których warto zastosować konkretne zmiany.

Projekt Strategia innowacji czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm jest skierowany do mikro, małych i średnich firm z Dolnego Śląska. Bezpłatną strategię innowacji otrzyma tylko 50 firm. Warto więc zgłosić się już teraz, by móc skorzystać z cenionej na rynku komercyjnym wiedzy eksperckiej, w zakresie tworzenia strategii innowacji, ich wdrażania, a tym samym budowania swojej przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.strategiainnowacji.pl e-mailem: strategia@dzp.org.pl lub bezpośrednio w biurze projektu przy ul. Ostródzkiej 38 we Wrocławiu, tel. 071 354 07 93.

 

BELKA DOLNA 600artykuł sponsorowany

 

Wpisy promowane

Wydarzenia

Expert Summit 2021
04.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry