Dominikanie z nowym serwisem i logo

Pod adresem www.dominikanie.pl powstał nowoczesny, zaawansowany technologicznie serwis informacyjny dedykowany dla braci Dominikanów. Serwis wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami w postaci blogów prowadzonych przez braci dominikanów, platformą wideo z codziennymi komentarzami do czytań liturgicznych „W stronę Słowa” oraz elegancką szatą graficzną. Za realizację projektu odpowiada agencja interaktywna VENTI.

Zadaniem agencji było podjęcie wyzwania i stworzenie serwisu o unikalnej i wyjątkowej zawartości, będącego wizytówką Dominikanów w polskim Internecie. Projekt składa się z dwóch części: wykreowanie nowego oblicza logo Zakonu, odpowiedniego dla współczesnego wieku oraz zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej, umożliwiającej sprawną komunikację oraz pracę duszpasterską (głoszenie ewangelii).

Dominikanie nie pierwszy raz wyznaczają trendy, są otwarci na innowacyjne metody przekazu religijnego. Strona internetowa w nowej szacie graficznej oraz z nowymi funkcjonalnościami jest nowatorskim sposobem ewangelizacji w dobie Internetu. Serwis nie tylko ułatwia użytkownikom znalezienie informacji o Zakonie i jego działalności, ale również umożliwia bezpośrednią komunikację z użytkownikami na blogach prowadzonych m. in. przez braci dominikanów oraz stały kontakt za pośrednictwem: RSS i newsletterów. Szczególną wartością serwisu www.dominikanie.pl jest przede wszystkim platforma wideo, w ramach której realizowany jest nowatorski projekt codziennego wideo-komentarza do czytań liturgicznych „W stronę Słowa”.

Nowy serwis został zbudowany w oparciu o analizę ruchu prowadzoną przez zakonników przy pomocy Google Analytics. „Wykazała ona, że użytkownicy coraz chętniej odwiedzają podstronę z cotygodniowymi komentarzami do czytań z niedzielnej mszy świętej” – opowiedział ojciec Piotr Ciuba, odpowiedzialny za realizację projektu po stronie Zakonu. „Stąd decyzja o rozbudowaniu elementów społecznościowych serwisu oraz wykorzystaniu potencjału materiałów multimedialnych w postaci nagrań audio i wideo” – wyjaśnił dominikanin. Celem nowego logo miała być identyfikacja Zakonu, zarówno w Internecie, jak i w realu. „Zakon, jak i Polska Prowincja, posiadają swoje herby, którymi posługują się w oficjalnych pismach, oraz publikacjach. Nie są to jednak znaki oficjalne, ale zwyczajowo przyjęte. Nowe logo porządkuje komunikację i nawiązuje do tradycji Zakonu.” – mówi Kamil Karasiński, Web Marketing Manager agencji interaktywnej Venti, realizujący projekt.

Zakon istnieje od blisko 800 lat. Bracia łączą zachowanie tradycji z wyzwaniami nowoczesności. Podstawową działalnością Dominikanów jest głoszenie Ewangelii w myśl słów św. Dominika „wszystkim wszędzie i na wszelkie sposoby”.

www.dominikanie.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top