Dotacja na Promo Expo

Firma Promo Expo, organizator targów PROMO EXPO, PROMO GIFTS oraz wydawca magazynu OOH magazine otrzymała w ramach działania 8.1 dotację na stworzenie „Internetowego systemu obsługi imprez targowych”. W przeciągu dwóch lat firma otrzyma prawie 600 tys. złotych na wdrożenie oprogramowania w ramach e-usługi świadczącej wystawcom targów. Wartość całego projektu szacowana jest na prawie 800 tys. z czego aż 85% kwoty zostanie objęta dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

– Projektowany przez naszego podwykonawcę system ma zmniejszyć do minimum obciążenie wystawcy koniecznością wypełnienia olbrzymiej ilości formularzy. Dodatkowo będzie platformą komunikacyjną zarówno z wystawcami, zwiedzającymi, jak i z dziennikarzami. Pierwsze prototypy zaskoczyły nas olbrzymią funkcjonalnością – mówi Robert Załupski, General Manager Promo Expo.

Głównym celem projektu na poziomie produktu jest realizacja e-usługi w postaci internetowego systemu obsługi imprez targowych, pozwalającego na zgłaszanie zapotrzebowania na powierzchnię targową, konferencyjną oraz inne usługi związane z organizacją imprezy targowej. Do dodatkowych produktów projektu można zaliczyć również produktowy serwis internetowy, który będzie promował stworzoną e-usługę wśród potencjalnych odbiorców – organizatorów imprez targowych w Polsce i na świecie.

System będzie kompleksowym narzędziem do raportowania i zlecenia realizacji zamówień w firmie obsługującej poszczególne imprezy targowe. Można go będzie również wykorzystywać do mniejszych projektów seminaryjno-kongersowych. Projekt odpowiada na potrzeby organizatorów imprez targowych w zakresie usprawnienia działań związanych z organizacją targów od strony obsługi wystawców, zwiedzających i mediów oraz zmniejszenia kosztów prowadzenia takiej obsługi oraz na potrzeby wystawców, zwiedzających i mediów w zakresie usprawnienia procesu rejestracji i innej obsługi mogącej być przeprowadzaną zdalnie podczas przygotowywania imprez targowych.

W ramach dotacji PROMO EXPO otrzyma także środki na stworzenie strony produktowej, wynagrodzenia dla pracowników pracujących przy projekcie oraz kampanię marketingową. Realizacja projektu potrwa do listopada 2010 r.

www.promoexpo.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top