e-Rekrutacja 2003

Na jedną ofertę pracy opublikowaną w internecie aplikuje przeciętnie 113 kandydatów. Mają średnio po 33 lata, 10 lat doświadczenia zawodowego i znają angielski. Takie są wyniki analizy życiorysów, które przyszły w odpowiedzi na ogłoszenia umieszczone w portalu rekrutacyjnym pracuj.pl.

Konsultanci Communication Partners (do tej firmy należy pracuj.pl) do badania „e-Rekrutacja 2003” wykorzystali 1127 życiorysów. Wszystkie pochodziły od kandydatów aplikujących na jedno z dziesięciu stanowisk: webmaster, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. logistyki, ds. finansów, ds. marketingu, inżynier produkcji, główny księgowy, dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. szkoleń i dyrektor oddziału.

Wszystkie ogłoszenia umieszczone były w pracuj.pl od 8 stycznia do 7 lutego.

Pracodawcy nie powinni narzekać na brak kandydatów – o jeden wakat walczy średnio 113 kandydatów. I robią to szybko. Pierwszych dwóch odpowiada na ogłoszenie jeszcze tego samego dnia, w którym zostanie ono opublikowane. W pierwszym tygodniu zgłasza się siedmiu kandydatów. Kluczowy jest natomiast drugi tydzień: wtedy przychodzi od 50% do 60% aplikacji.

Oprócz ilości, badacze analizowali też jakość aplikacji przychodzących do pracuj.pl. Nie byli w stanie obiektywnie ocenić tzw. miękkich kryteriów, np. jakości zdobytego doświadczenia czy osobowości – po pierwsze nie zawsze wynika to z aplikacji, po drugie każdy z pracodawców ocenia te subiektywne kryteria inaczej. Wyodrębnili więc 4 „twarde” kryteria. Sprawdzali, czy kandydat ma wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku, wymagany staż pracy (w latach), odpowiedni kierunek wykształcenia i czy deklaruje znajomość podanego w ogłoszeniu języka obcego.

Z badania wynika, że 62% aplikacji spełniało wszystkie cztery kryteria. Dalsze 22% spełniało trzy z nich.

Poniższa tabela przedstawia dokładną analizę aplikacji w zależności od stanowiska.

e-Rekrutacja 2003 1

Wnioski Rafała Szczepanika:
Patrząc na to z perspektywy kandydata, pozornie najtrudniej pracę zdobyć będzie specjaliście ds. logistyki. Jeśli jest przeciętnym kandydatem – to owszem. Ale jeśli jest dobry (spełnia wszystkie 4 kryteria), to tak naprawdę konkuruje nie ze 180 osobami, lecz tylko z 90. Bo tylko co druga osoba – podobnie jak on – spełnia wymagania pracodawcy. Dlatego wśród „dobrych” kandydatów największy tłok panuje w kolejce do fotela dyrektora marketingu. 80% ze 144 to tak naprawdę 115 dobrych aplikacji.
Warto też zwrócić uwagę, że im wyższe wymagania wobec kandydatów, im wyższe stanowisko, tym większy odsetek aplikacji spełniających kryteria, a mniej przypadkowych życiorysów. To zupełnie normalne zjawisko. Wiele osób bez doświadczenia zawodowego skłonnych jest aplikować na stanowisko specjalisty, licząc na to, ze może jakoś sobie poradzą. Te same osoby nie będą już wysyłać życiorysu, gdy chodzi o funkcję dyrektora lub głównego księgowego.

Badacze określili też, kim jest typowy internauta poszukujący pracy za pośrednictwem pracuj.pl. W 69% przypadków jest mężczyzną. W przypadku stanowiska inżyniera produkcji aż 94% aplikacji pochodziło od mężczyzn – to najwyższy odsetek. Panowie najrzadziej aplikowali na funkcję specjalisty ds. finansów – tylko 41% aplikacji.

Średni wiek kandydata to 33 lata. Statystyczny aplikujący ma 10 lat doświadczenia zawodowego. 3,1% osób ma doświadczenie zawodowe krótsze niż 6 miesięcy lub nie ma go wcale.

e-Rekrutacja 2003 2

83% kandydatów deklaruje znajomość jakiegoś języka obcego (choć oczywiście na podstawie CV trudno ocenić poziom znajomości). Najpopularniejszy jest angielski – do jego znajomości przyznaje się 72% kandydatów. Drugi jest rosyjski, 20% osób uważa, że komunikuje się w tym języku. Popularność niemieckiego to 16%. Francuski zna 5,4% a hiszpański i włoski – tylko co setny kandydat.

26% osób deklaruje znajomość dwóch języków, 4% zna 3 języki, a 1% osób 4.

e-Rekrutacja 2003 3

Wnioski Rafała Szczepanika:
Z analizy życiorysów widać, że ci kandydaci, którzy deklarują chęć przeprowadzki, skłonni są jedynie przenieść się z województwa mniejszego do większego (kryterium jest tu nie tyle obszar województwa co wielkość i ranga miasta wojewódzkiego). Zdecydowanie najwięcej osób rozpatruje chęć przeprowadzki do Warszawy. Osoby mieszkający w województwach zachodnich chętnie przeniosą się te do Wrocławia, ew. Poznania. Mieszkańcy północnej Polski za atrakcyjny uznają Gdańsk, a mieszkańcy południa i południowego wschodu – Kraków.

W raporcie brak danych na temat kierunków i poziomu wykształcenia – we wszystkich ogłoszeniach wybranych do badania preferowano wykształcenie wyższe i kierunki ekonomiczne lub techniczne.

http://www.pracuj.pl

Pracuj.pl

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top