EDC otwiera Przedstawicielstwo w Polsce

Kanadyjska agencja wspierania eksportu Export Development Canada (EDC) otworzyła swoje Przedstawicielstwo w Polsce.
Jego zadaniem będzie wspieranie nowych inicjatyw biznesowych oraz rozszerzanie kontaktów handlowych między Kanadą a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

„EDC to oficjalny przedstawiciel kanadyjskiego rządu na rynkach zagranicznych, działający w imieniu kanadyjskich eksporterów i inwestorów.” – stwierdził Ian Gillespie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny EDC – „Działalność, którą dzisiaj mamy przyjemność rozpocząć, ma pomóc kanadyjskim firmom w ich dalszym rozwoju na rynkach w Europie Środkowej i Wschodniej.”

Przedstawicielstwem EDC w Warszawie kierować będzie Dennis Goresky. Posiada on 30-letnie doświadczenie w handlu międzynarodowym oraz strategiach rozwoju biznesu, a także szeroką wiedzę na temat rynków kluczowych, w tym rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Dennis Goresky jest związany z EDC od 1997 r. Wcześniej pracował dla Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego (DFAIT) na placówkach w Warszawie, Bukareszcie, Kijowie, Sydney i Stanach Zjednoczonych. Biuro Przedstawicielstwa EDC mieści się w Ambasadzie Kanady w Warszawie przy ul. Matejki 1/5.

Dennis Goresky, Dyrektor Regionalny EDC na Europę Śr. – Wsch. stwierdził: „Moim głównym zadaniem będzie budowa i rozwój relacji z przedstawicielami kluczowych sektorów gospodarki, organizacji handlowych i agendami rządowymi. Celem tych działań jest zapewnienia jak największego wsparcia eksporterom i inwestorom z Kanady na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Usługi finansowe i ubezpieczeniowe oferowane przez EDC będą nie tylko niezbędnymi narzędziami wykorzystywanymi przez nasze firmy do prowadzenia działalności w całym regionie, ale również zapewnią nabywcom i importerom łatwiejszy dostęp do wysokiej jakości kanadyjskich towarów i usług”.

Finansowe wsparcie współpracy handlowej oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem udzielane przez EDC będą dostępne dla firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie Środkowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rosji, Estonii, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Słowacji i Kazachstanie. Podstawowe usługi EDC
to m.in.:
ˇ udzielanie pożyczek wiarygodnym nabywcom (importerom)
ˇ ubezpieczenie realizacji akredytyw bankowych
ˇ ubezpieczenie wybranych kontraktów eksportowych dla wiarygodnych nabywców i kredytobiorców

Według prognoz na 2002 r. wzrost kanadyjskiego eksportu do krajów regionu Europy Śr. i Wsch. będzie nieznaczny, jednak już w roku 2003 spodziewany jest przyrost na poziomie 10 %. Szanse na rozwój współpracy istnieją w wielu sektorach gospodarki w tym m.in.: telekomunikacji, technologiach i usługach związanych z ochroną środowiska, a także w sektorze paliwowym oraz budownictwie i transporcie.

Polska to czwarty kraj po Chinach, Brazylii i Meksyku, w którym EDC ustanowiło swoje Przedstawicielstwo. W przyszłym miesiącu EDC planuje otworzyć drugą placówkę w Meksyku.

http://www.edc.ca

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top