Edukacja dla polskich dzieci mieszkających na stałe za granicą

Polska szkoła może być realizowana podczas stałego pobytu za granicami ojczyzny. Dotyczy to przede wszystkim rodzin, które zamieszkały w innym kraju i tam tworzą swoją codzienność i nowy dom. Polska szkoła z Libratusem to szansa na ukończenie szkoły podstawowej w polskim systemie edukacji oraz na utrzymanie więzi z ojczyzną.

Edukacja a pobyt za granicą

Polskie rodziny decydujące się na stały pobyt poza granicami kraju stają przed wyzwaniem zapewnienia swoim pociechom edukacji na odpowiednim poziomie. Po pierwsze, istnieje konieczność dokonania wyboru, do jakiej szkoły powinno uczęszczać dziecko. Pobyt za granicą może, choć nie musi, wiązać się z nałożeniem na dziecko obowiązku szkolnego danego kraju. Kiedy już uda się ustalić, czy taki obowiązek zostanie nałożony, pojawia się konieczność podjęcia kolejnej decyzji – jaką szkołę wybrać. W każdym przypadku pojawia się jednak sporo pytań: Czy musimy posłać dziecko do zagranicznej szkoły? Jeśli tak: Do jakiej placówki je zapisać i czy będzie ona na odpowiednim poziomie? Jeśli nie: A polska szkoła? Co dalej z polską edukacją?

Podróżowanie po świecie – zagraniczna czy polska szkoła?

Pierwsza z możliwych sytuacji to decyzja o przebywaniu poza granicami Polski, ale bez osadzenia się na stałe w jednym miejscu. Niektóre rodziny decydują się na podróżowanie po świecie, ale pobyt w danym kraju trwa kilka tygodni lub kilka miesięcy, po czym dalej ruszają w świat. Istnieje konieczność sprawdzenia, w jakim czasie od pojawienia się w danym kraju, obowiązuje konieczność rozpoczęcia nauki w kraju zamieszkania. Zazwyczaj podróże Polaków wiążą się z krótszym pobytem w danym miejscu, raczej w formie poznawania kultury i tradycji oraz otoczenia, a następnie wyruszają dalej – wtedy nie ma konieczności rozpoczynania edukacji w nowym kraju, a polska szkoła przez internet to szkoła, w której bez przeszkód naukę mogą kontynuować ich dzieci.

Edukacja dziecka a stały pobyt na obczyźnie

Inaczej dzieje się w sytuacji, kiedy rodzice lub prawni opiekunowie dzieci postanawiają przeprowadzić się na stałe do jednego kraju. Uzyskując zagraniczny adres zamieszkania, budują tam nowy własny dom (dosłownie i metaforycznie). W takim przypadku należy zatroszczyć się o edukację dziecka w szkole w danym państwie, ponieważ obowiązek szkolny wymaga, aby dziecko rozpoczęło naukę w tamtejszej szkole. Warto jednak zwrócić uwagę na doświadczenie, o którym często wspominają Polacy za granicą. Chcą, aby dzieci kontynuowały naukę w polskim systemie, aby ukończyły szkołę podstawową. Ponadto, Polska i polskość są dalej ważnymi elementami ich życia – to bowiem ich korzenie – i nie chcą, aby zabrakło ich w życiu rodziny.

Polska szkoła, czyli odpowiedź na tęsknotę za korzeniami

Polska szkoła za granicą to odpowiedź na potrzeby Polaków za granicą. Przede wszystkim stanowi ona źródło kontaktu z językiem oraz z innymi Polakami. Co więcej, polska szkoła to miejsce, w którym dzieci mogą dalej odczuwać kulturę i kultywować tradycje swojej ojczyzny. Często dopiero w momencie utraty czegoś ważnego poznajemy, jak ważne to było i jest dla nas samych. Kiedy pojawia się tęsknota za Polską, warto przypomnieć sobie o możliwości realizowania edukacji polskiej poza granicami kraju. Zatem kolejne pytanie: Co zrobić, aby polska szkoła podczas pobytu na obczyźnie stała się realnym rozwiązaniem?

Libratus – polska szkoła przez internet

Polska szkoła internetowa realizowana w ramach projektu Libratus umożliwia dzieciom kontynuowanie i ukończenie szkoły podstawowej, mimo wyjazdu z Polski. Razem z Libratusem zapisuje się dziecko do szkoły partnerskiej, która znajduje się na terenie Polski, ale nauka realizowana jest z dowolnego miejsca na ziemi, o dowolnym czasie. Formalny zapis do polskiej szkoły wraz ze złożeniem wniosku do dyrektora szkoły o zgodę na realizowanie nauki przez dziecko w trybie tzw. nauczania domowego to przepustka do spełniania  polskiego obowiązku szkolnego poza szkołą. Edukacja domowa pozwoli dzieciom na udział w polskiej edukacji, dając jednocześnie szansę na styczność z rodzimą kulturą, tradycjami i historią.

Więcej informacji na temat polskiej szkoły realizowanej w ramach projektu Libratus można uzyskać m.in.:

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry