ESMA zmienia układ sił na rynku walutowym

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla rynku Forex i CFD w 2018 roku było wprowadzenie przez ESMA, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ograniczeń dla klientów detalicznych.

Priorytety ESMA

Podstawowym celem działania ESMA jest regulowanie zasad funkcjonowania różnych podmiotów rynku finansowego na terenie Europu. Skupia się na dbaniu o ochronę interesów europejskich inwestorów oraz o stabilność i wysoką jakość usług, które są oferowane na rynkach finansowych w Europie.

ESMA uznał, że dostępna u brokerów Forex i CFD dźwignia finansowa jest zbyt wysoka  i działa na ich szkodę, narażając ich na potężne straty, dlatego postanowił ją zdecydowanie ograniczyć. Należy podkreślić, że okrojona dźwignia finansowa będzie dotyczyła tylko inwestorów prywatnych, nie zaś klientów instytucjonalnych.

Więcej: XTB o ograniczeniach ESMA na rynku Forex i CFD

Ile wynosi dziś dźwignia finansowa na rynkach europejskich?

ESMA zmienia układ sił na rynku walutowym 1Od 1 sierpnia 2018 roku na europejskich rynkach brokerzy Forex i CFD zostali zobowiązani do wdrożenia w życie zapisów rekomendacji wydanych przez ESMA. Dotyczą one możliwości stosowania maksymalnej dźwigni finansowej oferowanej inwestorom prywatnym. Wynosi ona:

  • do 30:1 dla głównych par walutowych,
  • do 20:1 dla pozostałych par walutowych, złota i głównych indeksów giełdowych,
  • do 10:1 dla pozostałych indeksów giełdowych oraz towarów,
  • do 5:1 dla pozostałych, niewymienionych instrumentów z wyłączeniem kryptowalut,
  • do 2:1 dla inwestycji w kryptowaluty.

Pozostałe wytyczne i ograniczenia

Okrojenie zjawiska lewarowania możliwego do zastosowania podczas inwestowania m.in. na rynku Forex i CFD to nie jedyne wytyczne, które przekazała na rynek finansowy Europy ESMA. Obecnie na europejskich rynkach zakazane jest całkowicie oferowanie inwestorom indywidualnym opcji binarnych. Ocenione zostały one jako bardzo ryzykowne dla klientów i powodujące poważne straty finansowe.

ESMA zakazała oferowania klientom detalicznym bonusów i wszelkiego typu zachęt przy zawieraniu transakcji, w celu wyeliminowania z europejskiego rynku bardzo agresywnych kampanii reklamowych, działających na szkodę konsumentów. Inwestorzy jednak negatywnie wypowiadają się na temat tego ograniczenia, ponieważ tym samym nie będą mogli uczestniczyć w programach lojalnościowych.

Nie bez znaczenia dla konsumentów ma ochrona depozytu zabezpieczającego. Broker musi oferować klientowi mechanizm zgodnie z przepisami ESMA, który automatycznie będzie zamykał jego transakcje, jeśli poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wyznaczonej granicy 50 proc. wymaganej wartości przy otwieraniu danej pozycji. Automatyczne zamykanie transakcji dla zabezpieczenia kapitału klienta nie jest niczym nowym, ale jego przymusowe upowszechnienie może wywołać pewne zamieszanie.

Co na to klienci?

Wprowadzane 1 sierpnia 2018 roku zmiany przez ESMA to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń dla rynków CFD i Forex. Wywołały one burzę wśród brokerów i inwestorów indywidualnych, ponieważ tych dwóch grup najbardziej dotyczą.

Brokerzy podnoszą kwestię swojej konkurencyjności wobec brokerów działających poza Europą, zarejestrowanych w krajach, w których regulacje ESMA nie obowiązują. Istnieje duże prawdopodobieństwo i ryzyko, że inwestorzy prywatni, którzy nadal będą chcieli korzystać z wysokiej dźwigni finansowej, nawet 1:100 przeniosą swój kapitał i konta  rzeczywiste do innych brokerów. Nastąpić może nawet ucieczka części inwestorów poza Europę, dzięki czemu będą oni mogli w dalszym ciągu prowadzić legalne inwestycje z perspektywą wysokiego zysku.

Inwestorzy prywatni, którzy z powodzeniem stosowali dźwignię finansową, burzą się, że ogranicza się im swobodę wyboru tego, co chcą zrobić ze swoimi środkami finansowymi. Zdają sobie sprawę, że mniejsza dźwignia finansowa ograniczy ewentualne straty, ale też nie pozwoli na wypracowanie tak wysokich zysków, jak dotychczas.

ESMA zmienia układ sił na rynku walutowym 2

Polecamy:

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top