Etykietowanie zgodne z systemem GHS- jaka etykiet do oznakowania wyrobów chemicznych i niebezpiecznych.

System GHS System GHS Globally Harmonized System (GHS)to międzynarodowy system oznaczania wyrobów chemicznych i niebezpiecznych został stworzony przez ONZ w celu organizacji i usystematyzowania kwestii związanych z zabezpieczaniem i etykietowaniem tego typu wyrobów.

Etykietowanie zgodne z systemem GHS

Etykietowanie zgodne z systemem GHS- jaka etykiet do oznakowania wyrobów chemicznych i niebezpiecznych. 1Etykietowanie to najważniejsza część system GHS. W celu właściwej implementacji regulacji objętych systemem ważne jest poznanie sześciu podstawowych zasad dotyczących etykietowania kontenerów i pojemników zawierających wyroby chemiczne.

  1. Słowo sygnalizacyjne: zazwyczaj tym słowem jest Danger- znaczne niebezpieczeństwo lub uwaga, przypadku niebezpieczeństwa mniej dotkliwego
  2. Symbole GHS (piktogramy) są graficznymi oznaczeniami ryzyk i niebezpieczeństw. Piktogramy są tworzone według reguł i wskazań systemu GHS.
  3. Dane o producencie to wszystkie dane teleadresowe producenta materiału chemicznego.
  4. Informacje dotyczące sposobu udzielania pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z materiałem niebezpiecznym.
  5. Opis ryzyka związanego z konkretnym produktem przechowywanym w opakowaniu.
  6. Nazwa produktu lub środka chemicznego.

Opakowania pierwotne oraz opakowania wtórne

Oznakowanie opakowania pierwotnego

Opakowanie pierwotne to wszystkie: butelki beczki, pudełka, cylindry itp., które są napełnianie w procesie produkcji danego środka chemicznego. Wszystkie te opakowania muszą być etykietowane według systemu GHS, etykietami, które zawierają wszystkie 6 wspomnianych wyżej elementów. W przypadku uszkodzenia etykiety produktowej istnieje bezwzględny obowiązek jej ponownego nadrukowania i aplikacji na pojemniku.

Oznakowanie opakowania wtórnego

Opakowania wtórne, czyli wszelkie rodzaje kontenerów, do których trafiają środki niebezpieczne w wyniku wtórnej redystrybucji w miejscu użycia, czyli np. butelki, czy słoiki, w których znajduje się substancja chemiczna zlana z opakowania pierwotnego, powinny być oznaczone w dokładnie ten sam sposób jako opakowanie pierwotne, chyba że:

– materiał zostanie wykorzystany podczas tej samej zmiany podczas której nastąpiło przelane i przez tą samą Osobę

– Osoba, która przelała materiał jest obecna podczas każdego wykorzystania tego materiału

– materiał w opakowaniu wtórnym jest wykorzystywany tylko przez Osobę, która go przelała

Jak etykietować zgodnie z GHS

Najważniejszym z perspektywy etykiety aspekt systemu GHS jest wymóg użycia dwóch różnych kolorów na etykiecie. W przypadku chęci wydruku etykiet in-house- czyli zakładzie produkcyjnym istnieje konieczność zastosowania specjalnego sprzętu do wydruku etykiet- drukarek etykiet dwukolorowych. Firma HIT-Kody Kreskowe to ekspert w dziedzinie doboru i wsparcia systemów druku etykiet. W celach wykorzystania drukarek do etykiet w procesie etykietowania zgodnego z systemem GHS polecane są drukarki niemieckiego producenta CAB- drukarki CAB XD. Drukarki tego typu to cztero- bądź sześciocalowe urządzenia, które umożliwiają wydruk etykiet dwukolorowych, zgodnych z systemem GHS.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top