Finanse i rachunkowość: perspektywy zatrudnienia

Finanse i rachunkowość to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Co roku kończy go ok. 15 tys. osób. Większość z nich wybiera karierę księgowych, ale tak naprawdę lista zawodów, w których mogą pracować absolwenci finansów i rachunkowości, jest dużo większa. Jakie są ich perspektywy zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej?

Analityk Finansowe

Analityk finansowy

Praca jako analityk finansowy polega na kompleksowej analizie kondycji finansowej firm. W zakres obowiązków na tym stanowisku wchodzi planowanie i realizowanie budżetu, przygotowywanie raportów, tworzenie scenariuszy uwzględniających prognozy na przyszłość oraz optymalizacja kosztów.

Wyższe wykształcenie nie jest niezbędne do rozpoczęcia pracy jako analityk finansowy, choć firmy preferują kandydatów, którzy ukończyli studia z zakresu finansów i rachunkowości, ekonomii lub matematyki stosowanej. Zarobki w tym zawodzie są dobre, a ich wysokość zależy w głównej mierze od doświadczenia oraz zakresu obowiązków. Doświadczeni analitycy finansowi, którzy odpowiadają za budżet w średniej wielkości firmie, mogą liczyć na ok. 9 tys. złotych miesięcznie.

Makler giełdowy

Maklerzy giełdowi pośredniczą w transakcjach na rynkach giełdowych. Obsługują klientów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą kupić lub sprzedać papiery wartościowe albo derywaty. W praktyce ich praca polega na sporządzaniu rekomendacji oraz ciągłym kontakcie z klientami. Podstawowa pensja raczej nie jest zbyt wysoka, ale atrakcyjne bonusy oraz premie sprawiają, że w tym zawodzie da się dobrze zarobić.

Co istotne, makler giełdowy to zawód zamknięty. Przed rozpoczęciem pracy należy uzyskać licencję maklerską, którą otrzymuje się po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. To trudne zadanie – licencję uzyskuje jedynie kilkanaście procent piszących.

Księgowy

Księgowy to najczęściej wybierany zawód przez absolwentów finansów i rachunkowości. Nie ma co się dziwić – każda duża i średnia firma ma własny dział księgowości, a na rynku działają tysiące biur księgowych obsługujących mniejsze podmioty. Wejście na rynek pracy jest łatwe, szczególnie w przypadku osób, które wybrały na studiach specjalizację z księgowości – więcej informacji na temat pracy w księgowości znajdziesz na portalu finansowym redpilersi.pl.

Zapotrzebowanie na księgowych jest ogromne, a najlepsi pracownicy mogą liczyć na dobre zarobki. Główni księgowi w dużych firmach otrzymują co miesiąc kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pensje początkujących pracowników są rzecz jasna dużo niższe – to ok. 5,5 tys. złotych miesięcznie.

Biegły rewident

Biegły rewident to kolejny zawód zamknięty, który mogą wykonywać absolwenci finansów i rachunkowości. Osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmują się badaniem sprawozdań finansowych oraz innymi czynnościami z zakresu audytu. Biegli rewidenci najczęściej są zatrudniani przez firmy audytorskie, w tym tzw. Big 4, czyli cztery największe korporacje na rynku: KPMG, Deloitte, Ernst&Young oraz PwC.

Żeby zostać biegłym rewidentem, trzeba zdać serię dziesięciu egzaminów organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie w stopniu co najmniej magistra. Ukończony kierunek studiów nie jest istotny, choć wiedza z zakresu finansów i rachunkowości przydaje się podczas nauki do egzaminów. Zarobki w tym zawodzie mogą Cię zaskoczyć – biegli rewidenci zarabiają co miesiąc średnio kilkanaście tysięcy złotych!

Aktuariusz

Aktuariusz zajmuje się analizą ryzyka finansowego. W trakcie pracy wycenia wartość produktów finansowych (np. ubezpieczeń, kredytów) na podstawie oszacowanego poziomu ryzyka, a także oblicza ogólną wartość aktywów i pasywów pozostających w posiadaniu firmy. Aktuariuszy zatrudniają towarzystwa ubezpieczeniowe, banki oraz wszystkie instytucje finansowe, które muszą zarządzać ryzykiem wynikającym z działalności podstawowej.

Teoretycznie aktuariuszem może zostać każdy, ale mimo to banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają ważnej licencji. Można ją uzyskać po zdaniu egzaminu aktuarialnego organizowanego przez KNF. Żeby przystąpić do testu, trzeba posiadać wyższe wykształcenie na poziomie co najmniej magistra. W zawodzie aktuariusza doskonała znajomość zagadnień z zakresu finansów i rachunkowości jest niezbędna.

Artykuł sponsorowany

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top