Fundacja pomagająca dzieciom

Policjanci, strażacy, wojskowi i inni pracownicy służb mundurowych codziennie narażają życie i zdrowie, strzegąc naszego bezpieczeństwa. Choć to ryzyko wpisane jest w ich zawód, to na ewentualną stratę bliskiej osoby, czy też dochodów, nigdy nie są przygotowane ich rodziny. Dlatego właśnie powstała fundacja pomagająca dzieciom Dorastaj z Nami.

Fundacja pomagająca dzieciom 1

Zadaniem organizacji jest niesienie wsparcia psychologicznego rodzinom i pomoc w edukacji dzieciom bohaterów.

Fundacja pomagająca dzieciom i jej zadania

Potrzebujących takiego wsparcia w Polsce nie brakuje. Ratownicy i funkcjonariusze tracą życie i zdrowie każdego dnia, w różnych sytuacjach. Ich dzieci nie powinny zostać bez wsparcia. Działająca od 2010 roku fundacja pomagająca dzieciom Dorastaj z Nami niesie im pomoc psychologiczną, organizuje doradztwo, ale przede wszystkim stara się im zapewnić odpowiednie warunki do nauki. Jej opieką objęte są dzieci, młodzież i dorosłe osoby uczące się do 25 roku. Wiele z nich mieszka w małych miejscowościach. Ze wsparcia skorzystało dotąd ponad 250 podopiecznych, a suma zebranych i przekazanych potrzebującym środków finansowych wynosi ponad 5 milionów złotych.

Programy pomocowe

Fundacja pomagająca dzieciom Dorastaj z Nami realizuje szereg programów wspierających edukację podopiecznych. Finansuje stypendia, opłaca przedszkola, naukę w szkole i na studiach wyższych, pokrywa też koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Dzięki zebranym przez organizację środkom dzieci mogą uczestniczyć w korepetycjach, nauce języków obcych, zajęciach rozwijających ich zainteresowania oraz kursach zawodowych. Mają też dostęp do doradców edukacyjnych i zawodowych. Fundacja realizuje również różne programy sportowe i kulturalne oraz wydarzenia integrujące i aktywizujące dzieci.

Pomóc może każdy

Jak wesprzeć działania Fundacji Dorastaj z nami? Przekazując jej środki finansowe. Można to zrobić w formie jednorazowej dotacji lub przystępując do misji „Zawsze Wierni”, polegającej na kierowaniu na konto organizacji regularnych wpłat. Innym sposobem jest przekazanie 1 procentu podatku. Fundacja zbiera fundusze zarówno od osób prywatnych, jak i firm. Jej działanie wspiera wiele instytucji z całego kraju.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry