Ile osób zmieniło sprzedawcę prądu?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do 20 dnia każdego miesiąca otrzymuje od operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej informacje o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej. Na podstawie tych danych przygotowywane są raporty o zmianach sprzedawcy energii elektrycznej w danym okresie.

Jak podaje URE, zgodnie z obwiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), która to zasada zwana jest zasadą dostępu strony trzeciej sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Wysoki stopień konkurencji na rynku sprzedawców prądu oraz łatwa dostępność do narzędzi porównujących oferty sprzedawców prądu, sprzyjają rosnącej liczbie osób, które zmieniły sprzedawcę prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu – to proste i szybkie

Jak czytamy na stronie URE, czynnikami wpływającymi na zmianę sprzedawcy prądu jest m.in. stopień świadomości klientów, ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. Jak podaje URE, w Polsce odnotowuje się systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z prawa do zmiany sprzedawcy prądu. Szeroki dostęp do porównywarek cen prądu sprzyja propagowaniu zmieniania sprzedawcy prądu na tego bardziej atrakcyjnego – tańszego. Porównywarki cen prądu w dwóch prostych krokach przeszukują bazę danych tak, aby znaleźć oferty najbardziej optymalne dla danego użytkownika. Te kroki to:

KROK 1 → WPROWADZENIE KODU POCZTOWEGO

porównywarka cen prądu

źródło: https://optimalenergy.pl/energia-dla-firm/tani-prad/

KROK 2 → WPROWADZENIE WARTOŚCI OSTATNIEGO RACHUNKU ZA PRĄD

Ile osób zmieniło sprzedawcę prądu? 1

źródło: https://optimalenergy.pl/zmiana-sprzedawcy-energii-elektrycznej/

Porównywarka prądu wyświetli listę dostępnych w danym rejonie sprzedawców prądu, sortując je od oferty najbardziej atrakcyjnej i generującej największe oszczędności, do tej, która jest droga i nie wystarczająco atrakcyjna dla Twojego gospodarstwa domowego czy firmy.

Zmiana sprzedawcy prądu w liczbach

Analizując dane ostatniego raportu URE o zmianach sprzedawcy energii elektrycznej od XII 2017 do VI 2018 widać, że:

a) liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A, B, C wg stanu na koniec czerwca 2018 wynosiła 196 961, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 o 8 730, co stanowi wzrost o 4,6%,

b) liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec czerwca 2018 (grupa taryfowa G), wynosiła 578 058, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2017 o 31 191, co stanowi wzrost o 5,7%

Ile osób zmieniło sprzedawcę prądu? 2

źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/liberalizacja-rynku-en/7645,Zmiany-sprzedawcy-energii-elektrycznej-w-okresie-od-XII-2007-r-do-VI-2018-r.html

Powyższe dane liczbowe potwierdzają trend dużego zainteresowania zmianą sprzedawców prądu wśród użytkowników sieci elektrycznej. Duża świadomość zysku oraz generowania oszczędności po zmianie sprzedawcy prądu, mobilizuje użytkowników do podjęcia działań w kierunku znalezienia nowej, innej, bardziej konkurencyjnej oferty od sprzedawcy prądu dla kWh w danym obszarze i w danej taryfie.

Zmiana sprzedawcy prądu – oszczędzaj, bo to proste

Uzupełnieniem raportu URE odnośnie zmiany sprzedawców energii elektrycznej, są dostępne w sieci na stronach porównywarek sprzedawców prądu np. https://optimalenergy.pl/ obszerne raporty z wnikliwymi analizami rynku sprzedawców prądu. Analizy te to wypadkowa eksperckiej debaty oraz wniosków z ankiet badających poziom świadomości respondentów na temat zmiany sprzedawcy prądu. Raporty przygotowane na zlecenie OptimalEnergy.pl wskazują jednoznacznie, że społeczeństwo jest świadome możliwości zmienienia sprzedawcy prądu oraz oszczędności, jakie taka zmiana może wygenerować dla gospodarstwa domowego czy firmy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top