INCUBIT.PL – dla technologii

Od lutego bieżącego roku swoją działalność rozpoczął projekt INCUBIT.PL będący polskim odpowiednikiem francuskich inkubatorów technologicznych, w którego ramach uzyskać będzie można do 200.000 EUR dotacji na realizację własnego przedsięwzięcia. Tak jak jego zachodni odpowiednicy ma on za zadanie wspierać młodych i innowacyjnych przedsiębiorców w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Młodzi liderzy w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne i finansowe dla stworzenia optymalnych warunków realizacji ambitnych i odkrywczych idei.

INCUBIT.PL to część szerzej zakrojonego programu mającego na celu zarówno promocję przedsiębiorczości jak i przede wszystkim stworzenie rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach. W tym celu Inkubator pozyskanych i wyselekcjonowanych ze społeczności INCUBIT.PL liderów wraz z ich pomysłami zestawiać będzie z doświadczonymi inwestorami, przedstawicielami biznesu i mentorami, którzy po pozytywnej ocenie przedstawionego projektu będą fachowym okiem czuwali nad jego pomyślną realizacją.

„INCUBIT.PL to projekt, który ma umożliwić budowę w Polsce klimatu do rozwoju innowacji na miarę francuskiego Silicon Valley – Sophia Antipolis. Oczywiście jesteśmy na samym początku bardzo długiej drogi, ale wierzymy, że wykorzystanie potencjału jaki leży w młodych polskich ludziach w połączeniu z doświadczeniem partnerów jakich udało nam się pozyskać do projektu, może zaowocować stworzeniem w Polsce technologii i firm na miarę Skype czy Google“ – powiedział dr Jarosław Plichta, opiekun projektu INCUBIT.PL

Pierwszy etap projektu ma za zadanie wyłonić liderów, którzy później w procesie preInkubacji stworzą technologiczne fundamenty dla późniejszych samodzielnych już przedsiębiorstw. Inkubator ma na celu przeprowadzenie ok. 60 preInkubacji na przestrzeni trzech lat. Każdy lider otrzyma niezbędne wsparcie do prowadzenia projektu – infrastrukturę techniczną, wsparcie merytoryczne, a także możliwość sfinansowania stworzenia poszczególnych modułów projektu.

W ramach inkubatora organizowane będą comiesięczne konferencje w formie paneli dyskusyjnych z ekspertami, połączone z wstępną prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów. Pierwsza konferencja zaplanowana jest na 26 lutego w Krakowie. Gościem Specjalnym będzie Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe, który przedstawi success story założyciela firmy HTC, którego wizja doprowadziła do rozwinięcia niezwykłych technologii realizowanych we współpracy m.in. z Google i T-Mobile.

Incubit.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top