Inicjatywa JEREMIE – na czym polega i kto może z niej skorzystać?

Inicjatorem tego programu jest Unia Europejska – skierowany został do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. W Polsce bierze w nim udział 6 województw, zapewniając wsparcie spółkom z różnych sektorów i branż. Skorzystać z tego programu mogą również start-upy, jednak pieniądze przekazywane są na konkretny cel. Na czym dokładnie polega inicjatywa JEREMIE?

Czym jest JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE – na czym polega i kto może z niej skorzystać? 1JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises, to program Unii Europejskiej mający na celu pomoc finansową różnym firmom z sektora MŚP. Bierze w nim udział 6 województw – mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie i łódzkie. Jego mechanizm opiera się na ciągłym odnawianiu – środki przekazane spółce wracają i są ponownie inwestowane. Takie rozwiązanie pozwala skorzystać z tego programu większej liczbie przedsiębiorstw, dzięki czemu mają one dostęp do ofert banków komercyjnych.  Inicjatywa ta skierowana jest głównie do firm nieposiadających odpowiednio długiej historii kredytowej (i przez to mających utrudniony dostęp do pożyczek czy kredytów bankowych), wystarczających zabezpieczeń lub dopiero rozpoczynających swoją działalność (start-upy). Aby móc otrzymać wsparcie nie można zatrudniać więcej niż 250 pracowników, mieć rocznego obrotu większego niż 50 milionów euro czy rocznej sumy bilansowej przekraczającej 43 miliony euro.

Na co można uzyskać wsparcie w ramach JEREMIE?

Pożyczki, kredyty czy leasingi w ramach JEREMIE (których poręczenia oferuje na terenie województwa zachodniopomorskiego m.in. Fundusz Pomerania) można wziąć na budowę, powiększenie lub poszerzenie działalności. W zakres tych działań wchodzić będzie np. ulepszenie techniczne lub technologiczne firmy, zakup nowego sprzętu, maszyn i urządzeń. Co więcej, pieniądze z programu można zainwestować również w ulepszenie instalacji, co przełoży się na oszczędność energii oraz surowców. Ponadto środki mogą zostać przekazane też na tworzenie nowych miejsc pracy, informatyzację, dostosowanie firmy do norm unijnych czy na inne działania, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego większej aktywności w polskiej gospodarce.

Kto może zostać wykluczony?

Tak jak w przypadku dotacji czy innego dofinansowania, tak również w inicjatywie JEREMIE nie każdy może otrzymać wparcie. Niestety z programu dla firm z sektora MŚP nie skorzysta przedsiębiorca, który chciałby w ten sposób spłacić dotychczasowe kredyty i pożyczki, pokryć bieżące koszty utrzymania firmy, sfinansować swoje cele konsumpcyjne czy spłacić inne zobowiązania. Oczywiście trzeba też pamiętać, że dofinansowanie udzielane jest na terenie wspomnianych 6 województw – firmy zarejestrowane poza nimi także nie otrzymają wsparcia.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku
30.06.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry