Intentia koncentruje się na rentowności i zadowoleniu klienta

Firma Intentia International AB (XSSE: INT B), dostawca rozwiązań dla przedsiębiorstw średniej wielkości, ogłosiła pierwszy etap swojego nowego planu operacyjnego. Bertrand Sciard, powołany w maju na stanowisko dyrektora generalnego, przedstawił radzie nadzorczej plan działań zmierzających do podniesienia rentowności firmy. Główne punkty tego planu są następujące:

▪ osiągnięcie rentowności operacyjnej od IV kwartału 2004 r.,
▪ rozszerzenie strategii sprzedaży,
▪ usprawnienie organizacji.

Ponadto firma poinformowała, że nowym wiceprezesem zarządzającym mianowano Johana Berga, a przed końcem bieżącego roku zostanie powołany nowy dyrektor finansowy na miejsce Håkana Gyrulfa.

Oczekuje się, że nowy plan operacyjny przyczyni się do obniżenia kosztów, zwiększenia zadowolenia klientów, skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów i poprawy ich jakości. Celem planu jest również umocnienie czołowej pozycji firmy na rynku aplikacji dla przedsiębiorstw średniej wielkości oraz przyspieszenie tempa rozwoju. „Tworzymy podstawy do zapewnienia rentowności i stałego rozwoju, koncentrując się równocześnie na zadowoleniu naszych klientów” – powiedział Bertrand Sciard, dyrektor generalny Intentia International.

Rada nadzorcza zaaprobowała plan i wyraziła przekonanie, że Intentia uzyska nowy impuls do rozwoju. „Wielkie wrażenie zrobił na mnie fakt, że Bertrand Sciard i jego współpracownicy z grona wyższego kierownictwa zdołali opracować nowy plan operacyjny w tak krótkim czasie” – powiedział Romesh Wadhwani, przewodniczący rady nadzorczej. „Zespół ten pracuje nadzwyczaj energicznie” dodał.

„W planie zaprezentowanym wcześniej w tym roku, opisaliśmy, co trzeba zrobić, aby dostosować nasze koszty do oczekiwanych przychodów” – powiedział Sciard. „Teraz nadszedł czas realizacji tego planu. W trzecim kwartale rada nadzorcza rozważy dodatkowe posunięcia, o których poinformujemy po ich zatwierdzeniu”.

Firma zamierza wzmocnić działania marketingowe ukierunkowane na nowych klientów w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii, a także na innych rynkach o dużym potencjale. Będzie także energiczniej realizować inicjatywy zmierzające do powiększenia sprzedaży aplikacji oraz utrzymania poziomu przychodów ze sprzedaży dotychczasowym klientom. Łącznie posunięcia te powinny spowodować przywrócenie rentowności operacyjnej firmy Intentia już w IV kw. 2004 r.

http://www.intentia.com

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top