Inwestują w liderów

L’Oreal, BMW i Nokia to firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca na opublikowanej w grudniu tego roku przez firmę doradztwa personalnego Hewitt Associates liście „Top Companies for Leaders in Europe”.

Badanie przeprowadzone w kilkudziesięciu krajach świata miało na celu wyłonienie firm, które w szczególny sposób dbają o pracowników ze zdolnościami przywódczymi. Nie chodzi tutaj jednak o osoby z top managamentu, tylko o pracowników usytuowanych niżej w hierarchii, ale dysponującej potencjałem pozwalającym myśleć o obejmowaniu kierowniczych stanowisk. W Europie przebadanych zostało 110 największych przedsiębiorstw, spośród których wybrana została czołowa dziesiątka.

O miejscu na liście nie decydowała jednak tylko polityka personalna, ale wpływ miała również ogólna kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Okazało się jednak, że jedno idzie w parze z drugim. – Czołowa dziesiątka firm zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych pod względem podejścia do rozwoju i wynagradzania pracowników o zdolnościami przywódczych – powiedział Mark Hoyal z Hewitt Associate – A co najważniejsze, te firmy osiągnęły również większy sukces finansowy niż te, które mniejszą uwagę przywiązują do wspierania swoich liderów.

Badanie wykazało, że istnieją dwa obszary, na które należy zwrócić uwagę zajmując się tym tematem: silne zaangażowanie w rozwijanie i promowania potencjalnych liderów oraz zależność między wynikami finansowymi a podejściem do rozwijania liderów.

Ważnym czynnikiem jest zaangażowanie wyższego kierownictwa w rozwój liderów. Przedstawiciele 90% firm z czołowej dziesiątki stwierdzili, że ich prezesi aktywnie angażują się w rozwój młodych talentów kierowniczych. Tyle samo uważa, że kierownictwo zapewnia wystarczające środki, które umożliwiają podniesienie kwalifikacji takich osób. Dla porównania – wśród firm, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, wskaźnik ten wynosił odpowiednio 67% i 60%. Niepokojące jest to, że w 9% przebadanych firm prezes w żadnym stopniu nie angażuje się w ocenę kwalifikacji potencjalnych liderów, a tylko w 42% – rozważa zajęcie bardziej aktywnej postawy.

Badanie wykazało, że wszystkie firmy z czołowej dziesiątki mają jasno określoną strategię personalną, skupiającą się na rozpoznawaniu, rozwijaniu i nagradzaniu liderów z wysokim potencjałem. Między innymi wszystkie te przedsiębiorstwa przeprowadzają wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia (podczas gdy dla pozostałych firm wskaźnik ten wynosi nieco powyżej 70%). 7 z 10 najlepszych firm prowadzi regularne oceny skuteczności działań pro-liderskich, podczas gdy ogólnie wskaźnik ten wynosi około 25%.

Podsumowując wyniki badania, Mark Hoyal stwierdził, że warunkiem prowadzenia skutecznej polityki personalnej skierowanej do potencjalnych liderów (a tym samym osiąganiu lepszych wyników finansowych) jest aktywne zaangażowanie wyższego kierownictwa, prezesa, w jej kształtowanie.

Top 10 Companies for Leaders w Europie:
1. L’Oreal – Francja
2. BMW AG – Niemcy
3. Nokia – Finlandia
4. Vodafone Group – Wielka Brytania
5. Nestle – Szwajcaria
6. AstraZeneca – Wielka Brytania
7. Tesco – Wielka Brytania
8. UniCredito Italiano – Włochy
9. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Hiszpania
10. Pearson – Wielka Brytania

Pracuj.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top