Jak uzyskać numer EORI i kiedy jest wymagany?

Powinien interesować każdego, kto zajmuje się przewozem towarów poza Unię Europejską, potrzebuje pozwolenia celnego lub chce skorzystać z procedury TIR. Zatem, jak uzyskać numer EORI, aby zapomnieć o problemach na granicy?

EORI

Numer EORI – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy sprzedający lub kupujący towary spoza Unii Europejskiej muszą posiadać numer EORI, a więc numer zarejestrowany w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest to numer niezbędny przy kontakcie z urzędnikami celnymi na terenie całej Unii Europejskiej. Do posiadania numeru EORI zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, którzy zamierzają importować towary spoza UE. Ten obowiązek nie dotyczy osób fizycznych, które przewożą towary w celach prywatnych.

Zanim powiemy, jak uzyskać numer EORI, warto dowiedzieć się, czym on właściwie jest. Numer EORI to w praktyce ciąg znaków, który dla naszego kraju rozpoczynać się będzie od liter „PL”, a następnie pojawi się ciąg 14 lub 17 znaków. Dla podmiotów krajowych będzie to numer NIP oraz pięć zer, dla pozostałych przedsiębiorców ciąg znaków zakończony będzie literą „Z”. Możliwe jest także sprawdzenie, czy firma posiada aktywny numer EORI. Jak to zrobić? Przeczytasz na: https://taxology.co/pl/co-to-jest-numer-eori-i-jak-go-uzyskac/.

Ważne jest to, że numer EORI nadawany jest tylko raz dla jednego podmiotu gospodarczego. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania numeru EORI zanim przeprowadzi pierwszą transakcję importu lub eksportu towarów, a konkretnie w momencie dokonania pierwszej operacji celnej.

Numer EORI nadany poprzez upoważnienie

O nadanie numeru EORI nie musimy starać się osobiście. Może to zrobić osoba upoważniona. Wymaga to dostarczenia dwóch dokumentów do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu (jest to możliwe w formie elektronicznej lub tradycyjną pocztą), a mianowicie oryginału upoważnienia do działania w imieniu podmiotu gospodarczego oraz dowodu (skanu) uiszczenia opłaty skarbowej.

O upoważnienie nie muszą starać się osoby prawnie upoważnione do reprezentowania podmiotu. Są to m.in.:

  • prezes zarządu;
  • członek zarządu (upoważniony do samodzielnej reprezentacji w KRS);
  • właściciel;

Rejestracja numeru EORI

Sam proces jest dosyć prosty, ale należy pamiętać o odpowiedniej kolejności działań. W Polsce rejestracja numeru EORI odbywa się poprzez system SZPROT, a więc System Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców. Aby jednak to było możliwe, konieczne jest posiadanie konta na portalu PUESC i dokładnie od tego należy zacząć proces rejestracji. Portal taxology.co/pl szczegółowo opisuje cały proces rejestracji numeru.

W praktyce numer EORI możemy otrzymać już w kilka dni. Warto też wiedzieć, że pełnomocnictwo wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Nie jest to duża kwota, ale jej nieuiszczenie uniemożliwi rejestrację numeru EORI. Jednocześnie, od ewentualnej odmowy przyznania numeru nie można się odwołać, dlatego tym bardziej warto zadbać o dopełnienie wszelkich formalności.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry