Jak wellbeing wpływa na wydajność i zaangażowanie zespołu?

Efektywność zespół w organizacjach to zagadnienie, które wymaga od menedżerów nowatorskiego podejścia. W wielu wypadkach tradycyjne metody motywacyjne nie przynoszą skutku, a piętrzące się obowiązki i terminy mogą przynieść pracownikom więcej szkody, niż pożytku. Jak w tym kontekście może pomóc filozofia wellbeing?

Jak wellbeing wpływa na wydajność i zaangażowanie zespołu? 1

Jak rozumieć wellbeing?

Słowo to bezpośrednio tłumaczy się jako dobrostan, a więc poczucie zadowolenia z aktualnego stanu fizycznego i psychicznego. W przypadku środowiska zawodowego wpływ na wellbeing mają przede wszystkim takie sfery jak:

  • finanse, gdy pracownik ma poczucie, że jego rezultaty i wkład są należycie wynagradzane,
  • poczucie przynależności, zrozumienia i dobra komunikacja w zespole,
  • zdrowie fizyczne, co oznacza nie tylko wolność od poważnych chorób, ale także odpowiednia dawka snu, prawidłowe odżywianie i tym podobne,
  • poczucie celu, tj. pracownik wie, że jego działania mają sens i wierzy w ich realizację.

Jak powinien wyglądać wellbeing w organizacji?

Stereotypowo kojarzymy to pojęcie z podstawowymi programami, które w gruncie rzeczy są tylko namiastką tego, jak firmy mogą dbać o dobrostan swoich pracowników. Działanie w tym względzie nie powinno ograniczać się do dodatkowego ubezpieczenia medycznego czy karty sportowej. Dobrostan pracowników powinien być jednym z celów organizacji wpisanych w jej strategię – w przeciwnym razie firma musi liczyć się z kosztami rekrutacji, wdrożeń i problemami operacyjnymi.

Co to w praktyce oznacza? Zadaniem firmy jest m.in. przeciwdziałanie skutkom stresu, co może wiązać się na przykład ze sprawiedliwą organizacją pracy i wyznaczaniem realistycznych celów (np. sprzedażowych). Równie istotne jest także zrozumienie potrzeb pracowników, a także czynników stresogennych, które mają największy wpływ na ich działania. W określeniu stresorów może pomóc narzędzie Extended DISC.

Wellbeing pracowników a Extended DISC

Jak już wspomnieliśmy, Extended DISC pomaga lepiej zrozumieć styl zachowania pracowników, ale w kontekście dobrostanu ma to nieco inne zastosowanie. Pracownicy mogą poznać swoje naturalne predyspozycje, co może przełożyć się np. na lepszą organizację pracy czy inwestycję w obszary, w których szansa powodzenia jest większa.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku rozwoju pracownika i jego satysfakcji z wykonywanych zadań. Sytuacja, kiedy osoba jest zmuszona pracować na stanowisku, które nie wykorzystuje jego możliwości, powoduje spadek zadowolenia i stres, co może prowadzić do wypalenia zawodowego. Firma powinna więc znać te czynniki, aby im przeciwdziałać i efektywnie korzystać z możliwości, jakie mają pracownicy. To niezwykle ważny aspekt wellbeingu, bo pozwala traktować ludzi jako jednostki, które mają swoje oczekiwania, potencjał, który ma ogromne przełożenie na sukces całej firmy.

Extended DISC w kontekście wellbeing pozwala więc zrozumieć i zaakceptować predyspozycje i styl działania. Celem tego badania jest, aby ludzie opierali się na swoich talentach, dzięki czemu organizacja może tworzyć lepsze miejsce pracy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top