Czy JPK usprawni kontrolę skarbową?

W latach 2016 – 2018 przeprowadzono dość rewolucyjną zmianę, nazywaną reformą e-administracji. Wszystkich przedsiębiorców zobowiązano do tworzenia oraz przesyłania informacji w formie elektronicznej do organów podatkowych, za pomocą systemów informatycznych. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) obejmuje już swoim działaniem praktycznie wszystkich przedsiębiorców. Jakie były przesłanki i powody wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego? I czy usprawni on kontrolę skarbową?

Jednolity Plik Kontrolny – odpowiedź na największe problemy budżetu

Jednolity Plik Kontrolny jest specjalną, elektroniczną formą bazy danych. Zawiera informacje z zakresu finansów oraz księgowości przedsiębiorstw. Są one zobowiązane po pierwsze tworzyć odpowiednio Jednolity Plik Kontrolny, po drugie przesyłać co miesiąc cykliczne informacje, po trzecie zaś – dokonać pełnego eksportu danych na żądanie uprawnionego organu skarbowego. Wszystko w oparciu o nowoczesne systemy elektroniczne i transfer danych na odległość przez Internet.

Czy JPK usprawni kontrolę skarbową? 1

Tworząc Jednolity Plik Kontrolny ustawodawca opierał się na funkcjonujących do tej pory formularzach podatkowych i drukach księgowych. Wszystko zostało stworzone jako jeden, jednolity dokument, określający formalnie specjalne struktury i sposób prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego. Docelowo, ma on być jedynym źródłem informacji finansowo–księgowych w przedsiębiorstwie i zastąpić znane nam do tej pory zeznania i deklaracje podatkowe. Obowiązek obejmował po kolei różnych przedsiębiorców – od największych podmiotów, do najmniejszych ( w 2018 roku). Wszystkich jednak z założenia, będą obejmować te same zasady oraz kryteria i reguły.

JPK – korzyści dla organów i efekty w kontrolach skarbowych

Założenia Jednolitego Pliku Kontrolnego mają pozwolić na usprawnienie pracy administracji podatkowej. Przede wszystkim: ujednolicenie formy przekazywania informacji do urzędów ułatwi pracę urzędników, a nawet pozwoli na automatyzację niektórych procesów. Dzięki przekazywaniu danych w formie elektronicznej, część z nich są w stanie zweryfikować systemy i aplikacje. Docelowo, praca osób z fiskusa ma więc ograniczyć się do kwestii merytorycznych, a efektywność pracy znacząco wzrośnie. To znów, powinno mieć automatycznie wpływ na ilość oraz długość ewentualnych kontroli skarbowych u przedsiębiorców. Po pierwsze, nie będą wszczynane kontrole z powodu błędów, które można wyjaśnić od razu. Po drugie, weryfikacja jednolitych we wszystkich podmiotach gospodarczych dokumentów będzie z założenia dużo prostsza oraz szybsza.

Podsumowanie – ocena przyszłości

Obecnie jesteśmy na etapie fazy końcowej wprowadzania projektu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ostatnie podmioty dołączyły do systemu w styczniu 2018 roku, a od lipca 2018 obejmą je wszystkie obowiązki (związane z eksportem danych na żądanie organów). Można więc powiedzieć, że projekt wprowadzania zmian ma się ku końcowi. Jednak funkcjonowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest dopiero na początkowym etapie długiej drogi. Jesteśmy w swoistego rodzaju okresie przejściowym, kiedy już obowiązuje JPK, a jeszcze nie zostały zniesione tradycyjne deklaracje i zeznania podatkowe. Czy projekt odniesie sukces, oraz czy faktycznie usprawni działanie administracji podatkowej oraz skróci kontrole skarbowe? Na odpowiedź na to pytanie, trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry