Korekta deklaracji PIT i zwrot nadpłaconego podatku

Deklaracja PIT przygotowana i złożona w terminie. Podatnik wykonał swój obowiązek. Nagle okazuje się, że popełnił błąd – często na swoją niekorzyść, na przykład: nie uwzględniając ulg czy zwolnienia. Czy może jeszcze coś z tym zrobić, jeżeli termin do złożenia deklaracji minął?

Korekta deklaracji PIT i zwrot nadpłaconego podatku 1

Korekta deklaracji – Twoje prawo

Polski ustawodawca w podstawowej ustawie, regulującej prawa i obowiązki podatników z zakresu prawa podatkowego, czyli w ustawie Ordynacja Podatkowa, dał między innymi podatnikom prawo do dokonania poprawek, poprzez formę taką jak korekta deklaracji. Nie uszczegółowił on, że prawo to ogranicza się do sytuacji, kiedy poszkodowany mógłby być Skarb Państwa. Dlatego nieprawidłowym byłoby zawężające uznanie, że jeżeli podatnik pomylił się na własną niekorzyść, to nie może skorygować deklaracji podatkowej.

Korekta deklaracji – krok po kroku

Skorygowanie deklaracji podatkowej może nastąpić w kilku formach. Po pierwsze, w wersji najbardziej tradycyjnej, czyli papierowo – złożone osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłane listem poleconym Poczty Polskiej. Po drugie, w wersjach elektronicznych – na przykład za pomocą formularza PIT przygotowanego w specjalnej aplikacji do pracy nad PIT oraz przesłaniem jej za pomocą sieci internet. W praktyce praca polega na przygotowaniu zupełnie nowego dokumentu druku księgowego, wypełniając wszelkie niezbędne informacje i dane od początku. Podatnik musi więc ponownie przygotować swój pełny PIT – a nie tylko poprawić błędy. W sytuacji jeżeli pomylił się na swoją niekorzyść i zapłacił zbyt dużą należność podatkową, nie musi jej uzupełniać (bo nadpłacił). Ominą go również negatywne konsekwencje, w postaci ewentualnej konieczności zapłaty odsetek. Jednak ze względu na to, że sam dokonał błędnego rozliczenia PIT – nie powinien liczyć, że organ podatkowy zwróci mu pieniądze z odsetkami.

Ograniczenia możliwości przygotowania korekty deklaracji

Warto pamiętać, że prawo do złożenia korekty deklaracji zostaje zawieszone, w niektórych przypadkach ustalonych przez przepisy. Mogą to być przepisy odrębne lub dwa główne okresy zawieszeniowe, do których należy zaliczyć czas kontroli lub postępowania podatkowego w zakresie, którego ma dotyczyć korekta. Dokładny opis swoich podstawowych praw oraz okoliczności i czasu ich zawieszenia, podatnik również znajdzie w uregulowaniach ustawy Ordynacja Podatkowa w rozdziale 10 – „korekta deklaracji”.

Odzyskanie nadpłaconego podatku

W sytuacji błędów w deklaracji PIT na niekorzyść podatnika, dochodzi do nadpłaty podatku. Warto pamiętać, że organy podatkowe mogą dokonać zwrotu w dwóch formach: na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Jeżeli podatnik nie udostępnił danych o swoim rachunku bankowym, organy podatkowe muszą skorzystać z przekazu pocztowego – który nie jest darmowy, a jego koszty pomniejszą wysokość zwrotu. Ponadto, zwrot nie nastąpi jeżeli podatnik ma jakieś niezapłacone, a wymagalne zobowiązania wobec organów – wtedy jego nadpłata zostanie przekazana na spłatę takiego długu. Co ważne – w przypadku większości prowadzonych egzekucji, komornicy również zwracają się do urzędów skarbowych o blokowanie tego typu zwrotów i przekazywanie ich na poczet długów, wynikających nie tylko z zobowiązań wobec organów skarbowych, ale również innych – na przykład alimentów itp..

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry