Koszty dodatkowe przy zakupie mieszkania

Podczas przeglądania ogłoszeń nieruchomości zastanawiasz się, o jaką wysokość kredytu powinieneś się ubiegać? Koszt zakupu mieszkania, szczególnie z rynku wtórnego, to nie tylko sama cena nieruchomości. Planując ubieganie się o kredyt mieszkaniowy, dobrze jest mieć świadomość, że dodatkowe koszty zakupu mogą przekroczyć kilkanaście tysięcy złotych.

Handshakes with customer after contract signature

Kredyt hipoteczny a wkład własny

Nie daj się zaskoczyć opłatom transakcyjnym i od początku włączaj je do kosztorysu. Jest to istotne o tyle, że od 2014 roku kredyt hipoteczny nie jest już udzielany na 100% wartości nieruchomości, wymagany jest wkład własny. Mocą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, od stycznia 2016 roku kredyt hipoteczny udzielany jest maksymalnie na wysokość 85%, a od 2017 roku maksymalnie na wysokość 80% wartości mieszkania. Dobrze mieć to na uwadze, planując wydatki, okazuje się bowiem, że po doliczeniu kosztów transakcyjnych wkład własny dodatkowo należy powiększyć. Niemal każdy bank online oferuje opiekę doradcy hipotecznego bądź doradcy kredytowego, który pomoże w znalezieniu najkorzystniejszej oferty.

Taksa notarialna

Obliczając wysokość należnej notariuszowi taksy, możesz skorzystać z dostępnych w internecie narzędzi, takich, jak kalkulator lub tabele opłat notarialnych. Przykładowo, dla nieruchomości w cenie powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła maksymalnie 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł. Dodatkowo, od kwoty tej należy też zapłacić podatek wysokości 23%. Podane w tabeli taksy notarialnej wartości są maksymalne, oznacza to zatem, że zazwyczaj z notariuszem można negocjować wysokość stawek.

Opłatę należy uiścić również za każdy dodatkowy odpis oraz za wpis do księgi wieczystej. U notariusza należy także dokonać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% wartości nieruchomości, zatem dla przykładowego mieszkania o wartości 350 000 zł będzie to aż 7 000 zł. Podatek oraz opłaty sądowe są stałe i nie podlegają negocjacjom.

Wynagrodzenie agenta

Nie każdy decyduje się na skorzystanie z usług agencji nieruchomości, jednak w przypadku współpracy z tego typu firmą należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty wysokości 1,5-2,9% wartości nieruchomości.  Warto pamiętać, że od tej kwoty należy także zapłacić podatek VAT, wynoszący 23%.

W cenie obsługi agencji nieruchomości powinno znajdować się także doradztwo i opieka nad klientem na każdym etapie transakcji, co oznacza, że agent bierze odpowiedzialność za oferowaną nieruchomość oraz jej ewentualną niezgodność z opisem. Korzystanie z pośrednictwa nie jest jednak obowiązkowe przy zakupie mieszkania, zatem ten koszt jedynie można, a nie trzeba, dodać do wstępnego kosztorysu obejmującego wydatki związane z zakupem nieruchomości.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top