Kredyt czy leasing? Porównujemy dwa sposoby finansowania samochodu

Brak środków na zakup pojazdu firmowego wymusza na przedsiębiorcach poszukiwanie sposobów na jego sfinansowanie. Możliwości są zwykle dwie: kredyt lub leasing. Tylko pozornie są to opcje zbliżone do siebie.

Finansowanie samochodu to dla większości przedsiębiorców trudna decyzja. Poszukują bowiem rozwiązań korzystnych pod kątem kosztów pozyskania kapitału, a więc kosztów odsetek i innych opłat (np. opłaty manipulacyjnej czy opłaty wstępnej). Trzeba jednak mieć świadomość, że istotne znaczenie odgrywają także inne kwestie, związane chociażby z korzyściami podatkowymi.

Kredyt samochodowy – za i przeciw

Kredyt czy leasing? Porównujemy dwa sposoby finansowania samochodu 1Kredyt pozwala na finansowanie zakupu samochodu  przez rozłożenie kosztu auta na comiesięczne raty z doliczonymi odsetkami. Standardowo okres kredytowania wynosi do 96 miesięcy, dzięki czemu wysokość rat można dostosować do możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Przy udzielaniu kredytu samochodowego banki stosują dość restrykcyjne procedury, dokładnie weryfikując np. zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Oznacza to, że nowo powstałe firmy mogą mieć problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej.

Rozważając kredyt jako finansowanie samochodu, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim korzyści podatkowe. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wyłącznie odsetkową część raty oraz amortyzację. Minusem jest konieczność opłacenia całego podatku VAT przy możliwości odliczenia 50% (jeśli samochód użytkowany jest zarówno na cele firmowe i prywatne).

Chcąc skorzystać z kredytu samochodowego mniej obciążającego zdolność kredytową, warto rozważyć zaciągnięcie kredytu z tzw. ratą balonową. Jest to finansowanie samochodu, które pozwala obniżyć miesięczną ratę nawet o 40% względem standardowego kredytu. Ponadto przedsiębiorca ma możliwość zwrócić pojazd i wymienić go na nowy w ramach kolejnej umowy.

Leasing samochodowy – za i przeciw

Finansowanie samochodu leasingiem to z reguły znacznie mniej formalności i mniej restrykcyjne podejście np. do osiąganych dochodów. Dzięki temu z tej formy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy dopiero zdobywają doświadczenie na rynku.

Typowa dla leasingu jest opłata wstępna, która – w zależności od oferty leasingodawcy – może wynieść już 1%. To sprawia, że „na start” nie jest potrzebny duży kapitał. Na raty leasingowe rozłożona jest znaczna część wartości pojazdu. Jednak decydując się na Leasing SMARTPLAN w ofercie Toyota Leasing, rata miesięczna może kształtować się na poziomie  1% wartości samochodu. Wykup zaś (w przypadku leasingu operacyjnego) można ustalić na odpowiednim dla siebie poziomie.

Leasing daje przedsiębiorcom wiele korzyści podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego istnieje możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całej raty – zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej, a także opłaty wstępnej. Amortyzacji dokonuje natomiast leasingodawca. W przypadku leasingu finansowego, to przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a po zakończeniu umowy pojazd użytkowany „automatycznie „staje się jego własnością.

Leasing zwykle korzystniejszy niż kredyt

O tym, że leasing – jako sposób na finansowanie samochodu – jest korzystniejszy, może świadczyć jego popularność. Zgodnie ze statystykami, aż 80% przedsiębiorców decyduje się na to rozwiązanie (leasing operacyjny). Wynika to przede wszystkim z możliwości nabycia pojazdu niższym kosztem, mimo że np. korzyści podatkowe w przypadku kredytu samochodowego mogą być większe.

Jeżeli poszukujesz sposobu na finansowanie samochodu, musisz dokładnie przeanalizować oba rozwiązania pod kątem swoich potrzeb, oczekiwań i kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top