Międzynarodowy Tydzień Networkingu 2009

Od 2 do 13 lutego 2009, w największych miastach Polski odbędą się obchody Międzynarodowego Tygodnia Networkingu (International Networking Week™), którego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat kluczowej roli, jaką networking odgrywa w rozwoju biznesu na całym świecie. W Polsce Międzynarodowy Tydzień Networkingu jest okazją do dyskusji na temat kultury zaufania i jej roli w biznesie oraz integracji różnych środowisk biznesowych i społecznych.

Na początku lutego razem ze stowarzyszeniami z całej Polski, izbami gospodarczymi, klubami biznesu nagłaśniana będzie waga budowy sieci kontaktów opartych o zaufanie w biznesie i społeczeństwie obywatelskim. W Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Międzynarodowy Tydzień NetworkinguPoznaniu, Łodzi, Warszawie, Częstochowie, Toruniu, Bydgoszczy odbędą się wieczorne spotkania biznesowe na których liderzy organizacji uczestniczących w MTN będą mięli okazję, aby się spotkać i poznać. W efekcie wymiany doświadczeń powstanie, korzystny dla wszystkich, efekt synergii i wzajemnej współpracy.

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Networkingu (www.tydziennetworkingu.pl) w wielu krajach odbędzie się szereg spotkań przedstawicieli rządów, biznesu, izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych. Celem mitingów będzie zwrócenie uwagi na potrzebę budowania relacji wśród organizacji lokalnych i globalnych.

Organizatorzy głęboko wierzą, że Międzynarodowy Tydzień Networkingu przyczyni się do zawarcia wielu nowych kontaktów. Znajomości te z całą pewnością przełożą się na stworzenie coraz to nowych i ciekawszych inicjatyw, spotkań i biznesów.
Dodatkowe informacje:

Marcin Osman, 
Koordynator Międzynarodowego Tygodnia Networkingu

www.tydziennetworkingu.pl

[email protected] 
+ 48 606 639 113

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top