Obligacje skarbowe czyli bezpieczeństwo

Opublikowano: 9 grudnia 2019. Kategoria: Wpisy Promowane.

Obligacje skarbowe należą do najpopularniejszych instrumentów rynku kapitałowego. Jako komponent wielu funduszy ograniczają rynkową zmienność i zapewniają stały dochód.

Obligacje skarbowe czyli bezpieczeństwo 1

Inwestycja w fundusze zawsze wiąże się z ryzykiem, a zmorą wielu inwestorów, zwłaszcza tych mniej doświadczonych, jest zmienność. W ostatnich latach nie była ona wprawdzie zbyt duża, ale w 2019 roku znowu powróciła. Powodem jest między innymi niestabilna sytuacja polityczna, konflikt gospodarczy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a także brytyjskie wyjście z Unii Europejskiej. Obligacje skarbowe są jednym z tych instrumentów, które przeciwdziałają, a w każdym razie zmniejszają zmienność, czyli wahanie wycen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Stąd ich częsta obecność jako komponentu również tych najbardziej agresywnych funduszy, czyli inwestujących w akcje.

Zarządzający z reguły zalecają, aby w portfelu inwestora znalazł się fundusz obligacyjny. To stabilizuje cały portfel. Słabszą stroną takich funduszy jest natomiast niewysoka w obecnych warunkach stopa zwrotu, z reguły dużo mniejsza niż w wypadku funduszy akcyjnych. Czy więc warto inwestować w obligacje skarbowe? Wszystko zależy od celu, jaki sobie postawiliśmy.

Jeśli naszym celem jest ochrona kapitału, to obligacje skarbowe i fundusze inwestujące w ten instrument, są idealnym rozwiązaniem. Dają z reguły wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe i wyższą niż inflacja. Oczywiście pod warunkiem, że dokonamy odpowiedniego wyboru.

Dzisiaj na pewno warto inwestować w polskie i amerykańskie obligacje skarbowe. W wypadku niemieckich i w ogóle zachodnioeuropejskich odpowiedź nie jest już tak oczywista. A jest jeszcze mniej oczywista w wypadku obligacji skarbowych, których emitentami są państwa znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarczej. Ich oprocentowanie jest wprawdzie znacząco wyższe, ale ryzyko znacznie większe.

Początkujący inwestor powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że nie wszystkie obligacje są sobie równe. Te skarbowe emitowane są przez rządy i ich bezpieczeństwo jest wielokrotnie wyższe niż obligacji korporacyjnych. Państwa mogą rzecz jasna bankrutować, ale jednak nie zdarza się to zbyt często. Gorzej bywa z obligacjami korporacyjnymi. Te emitowane są przez firmy, a tu już upadłości wykluczyć nie sposób. Obligacje korporacyjne, właśnie z powodu ryzyka, są z reguły lepiej oprocentowane.

Jeśli więc na swoją pierwszą inwestycję wybieramy fundusz obligacyjny, to dokładnie przyjrzyjmy się, w jakie obligacje ten fundusz inwestuje. Często bowiem fundusz obligacji skarbowych zawiera komponent obligacji korporacyjnych. Jeśli są to wielkie korporacje – w przypadku Polski na przykład Orlen, PKO BP lub PZU – to możemy spać spokojnie. Jeśli zaś obok obligacji rządu polskiego znajdziemy również obligacje emitowane przez małe spółki, to musimy się zastanowić, czy ryzyko tej inwestycji nie jest zbyt duże.

Wpisy PromowaneObligacje skarbowe czyli bezpieczeństwo

Podziel się!

O autorze

Wpisy Promowane

Na e-biznes.pl nie znajdziesz agresywnych form reklamowych – staramy się dostarczać Czytelnikom przede wszystkim ciekawą treść w czytelnej formie. Dlatego też proponujemy promocję Waszej firmy w formie informacji. Wpisy promowane znajdują się w lewej części strony – w bardzo rozpoznawalnym miejscu. Obok wpisu może pojawić się również logo Twojej firmy. Szczegóły znajdują w dziale Oferta.