Odzież robocza w miejscu pracy – to warto wiedzieć

Pracownik, podczas wykonywania każdej czynności, musi czuć się bezpiecznie. Jak wiadomo, czyhają na niego przecież różne zagrożenia, na które powinien być odpowiednio przygotowany, by nie kusić losu. Bardzo ważnym elementem staje się więc jego ubiór, ponieważ to właśnie on choć częściowo ma zapobiec ewentualnemu nieszczęściu.

Charakterystyka odzieży ochronnej

bezpiecznapracaZe względu na rodzaj zagrożenia, do jakiego odzież ochronna jest przeznaczona, dzieli się ją na kilka kategorii. Pierwsza z nich ma zapobiegać minimalnym zagrożeniom. Charakteryzuje się prostotą konstrukcji, natomiast ocenę skuteczności należy pozostawić samemu użytkownikowi. Do niej kwalifikuje się odzież robocza oraz strój, przygotowywany z tkanin chroniących (odpornych na działanie kwasu, płomieni oraz pyłu). Szczególnie pomaga wówczas, gdy pracownik ma do czynienia z zabrudzeniami, które nie szkodzą zdrowiu i których skutki działania są łatwo odwracalne (chodzi przede wszystkim o środki czystości o słabym działaniu).Ochrania również przed powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz wszelkimi czynnikami atmosferycznymi. Może także sprawdzić się w sytuacji, gdy dana osoba ma styczność z czynnikiem gorącym, o ile przejawia on niewielki stopień zagrożenia.

W kategorii drugiej znajduje się odzież ochronna, zaprojektowana z myślą o konkretnym czynniku, który jednak nie zagraża zdrowiu ani życiu, a tym samym nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu. Chroni chociażby przed rozcięciami. Jej przykładami są stroje dla spawaczy lub odzież ostrzegawcza np. kamizelki ostrzegawcze, przeznaczone chociażby dla służb drogowych.

Odzież ochronna, należąca do trzeciej kategorii, posiada bardzo złożoną konstrukcję, ponieważ jest przeznaczona do zapobiegania poważnym zagrożeniom, gdy chodzi o życie i zdrowie pracownika. Jest to strój specjalistyczny, na przykład kombinezony przeciwchemiczne, odzież ochraniająca przed temperaturą przekraczającą 100 stopni Celsjusza oraz przeznaczona do czynności, wykonywanych pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

W jakiej sytuacji pracodawca powinien dostarczyć ubrania robocze?

Zapewnienie pracownikowi odzieży roboczej jest obowiązkiem pracodawcy, który wiąże się bezpośrednio z zasadami BHP. Nawet jeśli zatrudnia się tylko jednego pracownika, trzeba dostarczyć mu odpowiedni strój (jest to uzależnione od warunków pracy na określonym stanowisku).

Odzież ochronna oraz odpowiednie obuwie, zgodnie z ustaleniami, zawartymi w Kodeksie Pracy, musi zostać zapewnione pracownikowi w sytuacji, gdy:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;
  • kiedy wskazują na to wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co więcej, pracodawca ma możliwość ustalenia stanowisk, na których dopuści używanie przez pracowników (oczywiście za ich zgodą) własnej odzieży i obuwia roboczego, które będą spełniały wszelkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy są to zajęcia bezpośrednio związane z obsługą maszyn lub innych urządzeń technicznych, powodujące mocne brudzenie czy skażenie odzieży środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami zakaźnymi biologicznie.

Konsultacja: http://mspro-odziezrobocza.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top