Opodatkowanie i rozliczanie PIT-u w działalności gospodarczej

Każda osoba decydująca się na założenie własnej działalności gospodarczej musi mieć świadomość, że jednym z pierwszych obowiązków młodego przedsiębiorcy będzie płacenie podatku dochodowego, w związku z czym wymagane będzie składanie odpowiednich deklaracji podatkowych Urzędowi Skarbowemu.

ekran 2015-05-15 o 09.33.03Bardzo łatwo pogubić się w gąszczu przepisów i zasad z tym związanych już na samym początku: gdy przyjdzie wybrać formę opodatkowania, sposób prowadzenia księgowości, a także podejmując decyzję, czy dokumentację księgową będzie prowadziło przedsiębiorstwo, czy wyspecjalizowane biuro rachunkowe. Warto zastanowić się nad tymi kwestiami wcześniej, ponieważ mogą one wpłynąć na dalszą działalność i zaważyć na opłacalności przedsięwzięcia.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być opodatkowana na jeden z czterech sposobów, które zostały szczegółowo uregulowane w ustawach „O podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Dz.U. Nr 51, poz. 307 z późn zm.” i „O zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn zm.” Do podstawowych form opodatkowania należą:

1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Do wyboru tej formy opodatkowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, które nie zdecydowały się na opodatkowanie w inny sposób. Stawka podatku wynosi 18%, a po przekroczeniu progu 85.528 zł wzrasta do 32%, podstawą opodatkowania jest różnica między przychodami przedsiębiorcy a kosztami uzyskania przychodu. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych istnieje obowiązek kwartalnego lub miesięcznego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, natomiast [strong]rozliczanie pit[/strong] za rok ubiegły musi nastąpić do 30 kwietnia roku następnego.

2. Podatek liniowy. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, poza tymi, którzy świadczą usługi swoim dawnym pracodawcom podobne do wykonywanych w ramach stosunku pracy. Stawka podatku wynosi 19% i jest stała niezależnie od osiąganych dochodów, jej naliczanie jest bardzo podobne do opodatkowania na zasadach ogólnych.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania przeznaczona jest dla podmiotów spełniających wymagania ustawowe. Stawka podatku wynosi 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%, a podstawą opodatkowania jest przychód. Deklarację podatkową za rok ubiegły należy złożyć do 31 stycznia roku następnego.

4. Karta Podatkowa. Tą formą opodatkowania mogą zostać objęci przedsiębiorcy z grupy wymienionej w art. art. 23 ust. 1 i 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym a także spełniający odpowiednie wymogi. Wymogi ewidencyjne w przypadku tego rodzaju opodatkowania są minimalne, a wysokość podatku każdorazowo zależy od decyzji wydanej przez urząd skarbowy do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Prowadzenie księgowości samodzielnie czy przez biuro księgowe.

Oprócz wyboru formy opodatkowania przyszły przedsiębiorca, musi podjąć decyzję, czy chce prowadzić księgi rachunkowe sam i przechowywać je na własny koszt, czy woli zatrudnić do tego celu biuro rachunkowe. Oba rozwiązania mają swoje zalety. W przypadku prowadzenia dokumentacji u siebie przedsiębiorca redukuje koszty związane z zatrudnianiem specjalistów, ale traci swój cenny czas. Gdy zaś decyduje się na pomoc fachowego biura, koszty uzależnione będą od aktualnych cen rynkowych i ilości dokumentów księgowych wychodzących z firmy w ciągu miesiąca. Decyzja zależy tutaj od preferencji przedsiębiorcy. Przyjmuje się jednak, że firmy generujące duży ruch dokumentów księgowych powinny skorzystać z usług oferowanych przez biuro księgowe.

Zaliczka na podatek dochodowy i ryczałt, a deklaracja podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy nie są opodatkowani za pomocą karty podatkowej, zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu. Okres naliczania zaliczek wynosi miesiąc lub kwartał, w zależności od charakteru i wyboru przedsiębiorcy, któremu ustawa daje taką możliwość. Wpłata zaliczek nie wiąże się z koniecznością wypełniania i składania deklaracji podatkowych – wystarczy złożenie jednej deklaracji rocznej. Opłata kwartalna ma wiele zalet i mogą ją stosować mali podatnicy, a także osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Pozwala ona przedsiębiorcy zachować płynność finansową, a także przez dłuższy czas dysponować gotówką niezbędną do realizacji transakcji. Miesięczne wpłaty dają natomiast lepszy pogląd na przepływ finansów w firmie i pozwalają lepiej kontrolować koszty związane z prowadzeniem działalności. Przedsiębiorcy muszą pamiętać by w odpowiedni i prawidłowy sposób naliczać zaliczki, gdyż w przypadku nieścisłości i odprowadzania nieodpowiednich kwot, przedsiębiorca po złożeniu deklaracji rocznej będzie zmuszony do dopłaty nienaliczonego podatku. Ważne jest również zachowanie odpowiednich terminów do zapłaty zaliczek, które wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca. Opóźnienie może wiązać się z koniecznością zapłaty odsetek, a także karą za wykroczenie skarbowe. Kolejne terminy, o których należy pamiętać to daty, przed u[pływem których musi nastąpić rozliczanie PIT-u wiążące się ze złożeniem deklaracji podatkowej:

1. Podatek według skali – deklaracja PIT 36 – 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

2. Podatek liniowy – deklaracja PIT 36L – 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

3. Ryczałt – deklaracja PIT28 – 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Odpowiedni wybór formy opodatkowania może przynieść wiele korzyści. Niestety gąszcz przepisów obowiązujących w Polsce okazuje się największym problemem młodych przedsiębiorców. Już na samym początku warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług specjalistów – dzięki temu zaoszczędzimy czas, który musielibyśmy spędzić nad księgami rachunkowymi w firmie.

Autor artykułu: Grażyna Konieczna

ekran 2015-05-15 o 09.33.17

Biuro Rachunkowe Grakon Pani Grażyny Koniecznej specjalizuje się w obsłudze księgowej w pełnym zakresie, niezależnie od formy opodatkowania i obsłudze kadrowo-płacowej.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top