Kongres Profesjonalistów IT

Kiedy

30.09.2020    

Gdzie

Bristol Rzeszów Tradition & Luxury
Mikołaja Kopernika 12, Rzeszów

Podczas tegorocznego Kongresu Profesjonalistów IT w Rzeszowie eksperci będą dyskutować m.in. o wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kongres Profesjonalistów IT 1Jak wynika z raportu „Sztuczna Inteligencja wspiera wzrost”, szacuje się, że do roku 2030 SI wzbogaci globalne PKB o blisko 16 bln dolarów. Mimo że 2020 rok nie był przychylny dla przedsiębiorców, nie przeszkodziło to w tworzeniu nowych rozwiązań technologicznych dla biznesu, które zostaną omówione w trakcie Kongresu. Nie zabraknie również kilku zdań na temat zalet oraz ewentualnych zagrożeń płynących z zastosowania nowoczesnej technologii.

Czym jest sztuczna inteligencja?

Pojęcie to bywa kojarzone z działem informatyki, który zajmuje się tworzeniem nowoczesnych programów naśladujących inteligentne zachowania. Niemniej jednak, sztuczną inteligencję najczęściej definiuje się jako systemy informatyczne, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju maszyny, które, przetwarzając dostarczone informacje w oparciu o schematy ludzkie rozumowania oraz działania, są w stanie pokonać ograniczenia umysłu człowieka.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na co dzień mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Już dawno została zaprzęgnięta do mediów społecznościowych, podpowiada nam np. jaka muzyka może nam się spodobać, analizując nasze dotychczasowe wybory na popularnych aplikacjach. Stykamy się z nią również korzystając z chatbotów. Wiele miast stosuje ją do inteligentnych systemów transportowych. Może także wspomagać diagnozę naszych chorób, pomagać w analizie kandydatów do pracy. Dzięki dynamicznej ekspansji sztucznej inteligencji obecnie ciężko znaleźć dziedzinę życia, w której nie znalazła jeszcze zastosowania. Warto podkreślić, że jest ona wciąż udoskonalana i podlega ciągłym przeobrażeniom – mówi Arek Skuza, Product Strategy and Artificial Intelligence Strategy Manager and Consultant.

Dzisiejsze czasy to okres rewolucyjnych zmian technologicznych otwierających wiele nowych możliwości rozwoju i wprowadzania innowacji. Rozwój sztucznej inteligencji będzie miał bardzo pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy naszego kraju w najbliższych latach. Jak wynika z niektórych źródeł, upowszechnienie AI w branży biznesu daje szansę zwiększenia jego produktywności nawet o 40%. Wśród znaczących zalet sztucznej inteligencji można wskazać np. wykorzystanie jej do pracy w trudnych, niebezpiecznych dla człowieka warunkach, zminimalizowanie liczby popełnianych błędów czy nieosiągalne dla człowieka przyspieszenie procesów – komentuje Arek Skuza.

Jakie zagrożenia wiążą się ze sztuczną inteligencją? Jak dokładnie jest wykorzystywane AI w biznesie? O czym musisz wiedzieć chcąc wprowadzać sztuczną inteligencję do swojej działalności? Między innymi na te pytania odpowiedzą prelegenci XX Kongresu Profesjonalistów IT w środę, 30 września 2020 r. w rzeszowskim hotelu Bristol Rzeszów Tradition & Luxury.

Kongres Profesjonalistów IT skierowany jest do wszystkich osób interesujących się nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji dla różnych sektorów biznesu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na kongres przyjmowane są na stronie www.kongresprofesjonalistowit.pl za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego w zakładce „Zgłoszenia”. Strona zawiera również szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu wydarzenia oraz listę prelegentów.

Organizatorami wydarzenia są Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej, firma Exacto oraz Prime Bit Games.

Wydarzenie finansowane jest ze środków projektu własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

Scroll to Top