Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie

Kiedy

25.10.2019    

Ponad 60% Polaków pracuje po godzinach – wynika z ogólnopolskiego raportu TOP CDR – Digitally Responsible Company. Coraz trudniej oddzielić życie prywatne od zawodowego – odbieranie służbowych telefonów i odpowiadanie na e-maile poza godzinami pracy powoli staje się normą. Organizatorzy konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie mają nadzieję na ograniczenie skali zjawiska – chcą nagrodzić firmy za dobre praktyki w zakresie Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu.

Work > life balance

Jak pokazują badania, ze względu na naszą stałą obecność w sieci oraz przeniesienie obowiązków służbowych w przestrzeń wirtualną całkowite odcięcie się od życia firmy po powrocie do domu jest praktycznie niemożliwe. Czasy, kiedy praca kończyła się wraz z upływem 8 godzin powoli odchodzą w zapomnienie. 16% ankietowanych deklaruje, że codziennie po godzinach pracy odbiera służbowe maile, telefony lub korzysta z firmowego komunikatora i mediów społecznościowych prowadzonych przez firmę, a co czwarty badany odpowiedział, że zdarza mu się to kilka razy w tygodniu. Jedynie ¼ badanych przyznała, że po powrocie z pracy odłącza się od cyfrowego świata firmy.

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie 1

Źródło: „Czy sztuczna inteligencja wygra z człowiekiem? Raport Programu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu”.

Cyfrowa wygoda

Pomimo zagrożeń płynących z postępującego procesu cyfryzacji Polacy zaczynają dostrzegać także jej pozytywne strony, o czym świadczą deklaracje dotyczące korzystania z udogodnień technologicznych związanych z automatyzacją i robotyzacją. Trzech na dziesięciu badanych chciałoby korzystać na co dzień z robota do prac domowych, a co czwarty posiadać automatyczny dom lub korzystać z automatycznego kasjera. Ankietowani mają mniejsze zaufanie do automatyzacji usług kojarzonych powszechnie z pracą człowieka – 15% deklaruje chęć skorzystania z usług automatycznego lekarza, nieco mniej chciałoby korzystać ze zautomatyzowanej pomocy domowej do opieki nad ludźmi i zwierzętami, a jedynie 13% badanych zaufałoby samochodom bez kierowcy. Dla 30% ankietowanych usługi świadczone przez ludzi wciąż są bardziej wartościowe od tych wykonywanych przez roboty.

Rewolucja cyfrowa dyktuje tempo przemian zachodzących na rynku pracy. Pracodawcy starają się za nimi nadążać, wdrażając w firmie dobre praktyki dotyczące wykorzystania szans płynących z  postępującej cyfryzacji oraz ograniczenia negatywnych konsekwencji zastępowania pracy ludzkiej przez roboty. Kwestie takie jak: work life balance, walka z wykluczeniem cyfrowym i zdobywanie nowych umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami będą miały dla pracowników coraz większe znaczenie i w nadchodzących latach mogą być czynnikiem decydującym o wyborze danego pracodawcy. Dlatego już teraz zdecydowaliśmy się nagrodzić przedsiębiorstwa wyróżniające się na tym polu, przyznając tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. To pierwsze tego typu wyróżnienie w kraju – tłumaczy Iwona Kubicz, organizator konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie, prezes agencji Procontent.

Wykres 2 Z jakich udogodnień technologicznych związanych z automatyzacją i robotyzacją chciał(a)by Pan/Pani korzystać na co dzień? Proszę zaznaczyć max. 3 udogodnienia, z których chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać najbardziej.

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie 2

Źródło: „Czy sztuczna inteligencja wygra z człowiekiem? Raport Programu Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu”.

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie

W ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company organizowany jest pierwszy w Polsce konkurs wyróżniający firmy odpowiedzialne cyfrowo – Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Ideą przewodnią konkursu jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, które wdrażają dobre praktyki cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Formularz konkursowy wraz z regulaminem dostępny jest na stronie: http://topcdr.pl/ w zakładce: zgłoszenie konkurs TOP CDR. Zgłoszenia do Konkursu potrwają do października. Wyróżnione firmy otrzymają tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. Rada Ekspertów programu TOP CDR, złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii i społecznej odpowiedzialności biznesu oceni dobre praktyki zaprezentowane przez firmy w formularzu konkursowym w dziedzinach takich jak: digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, dane oraz komunikacja. Koordynatorem Programu TOP CDR – Digitally Responsible Company oraz konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie jest Procontent Communication. Agencja na co dzień wspiera firmy w komunikacji związanej z cyfryzacją i automatyzacją procesów. Konkurs objęty został m.in. patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie 3 Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie 4

Scroll to Top