Narzędzia informatyczne – rola nowoczesnej technologii w procesach zarządzania wiedzą

Data: 22.10.2015, Sienna Training Centre Warszawa

Wiedza to dla każdego przedsiębiorstwa niepodważalna wartość. Jej optymalne wykorzystanie, przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienia prestiżu firmy, zwiększenia integracji zarówno zespołu, jak i procedur. Optymalizacja wiedzy nie dotyczy tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w tym zakresie odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań może przynieść firmie niepowetowane straty.

Już 22 października w Warszawie odbędzie się konferencja „Narzędzia infromatyczn- rola nowoczesnych technologii w procesach zarządzanie wiedzą” poruszająca zagadnienia optymalizacji wiedzy i jej efektywnego wykorzystania w procesie zwiększania przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienia prestiżu firmy, zwiększenia integracji zarówno zespołu, jak i procedur.

Organizator do bezpłatnego udziału zapraszają:

 • Prezesów i Członków zarządu,
 • Dyrektorów Generalnych i finansowych,
 • Kadrę zarządzającą odpowiedzialną za zakup i wdrożenie nowych rozwiązań i technologii, komunikację wewnętrzną, optymalizację procesów biznesowych,
 • Dyrektorów, kierowników i managerów z działów: IT, HR, BOK, sprzedaży i marketingu,projektów i procesów.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

 • Woklflow i systemy parcy grupowej
 • Narzędzia i systemy poprawiające efektywność pracy grupowej
 • Narzędzia komputerowe wspomagające tworzenie procesów workflow lub Systemy obiegu i zarządzania dokumentami
 • Analiza obiegu dokumentów
 • Zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • Data Warehouse (hurtownie danych)
 • Przechowywanie dokumentów w chmurze
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
 • Intranety oraz portale korporacyjne
 • Outsourcingu usługi poczty elektronicznej i mechanizmów pracy grupowej
 • Identyfikacja i transfer dobrych praktyk –  jak wykorzystać doświadczenie innych
 • Kompetencje Menadżera Wiedzy
 • Zarządzanie wiedzą a strategia konkurencyjna

Organizatorem wydarzenia jest firma MultiExpo. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie multiexpo.pl/zarzadzanie-wiedza

Rejestracja na stronie multiexpo.pl/zarzadzanie-wiedza/rejestracja

naz-inf-baner

Kontakt:

Kamila Pochodaj
Specjalista ds. promocji konferencji
tel: +48/530 757 506
fax: 22/ 203 51 41
e-mail: kamila.pochodaj@pirbinstytut.plPrzewiń do góry