Narzędzia informatyczne – rola nowoczesnej technologii w procesach zarządzania wiedzą

Kiedy

22.10.2015    

Gdzie

Sienna Training Centre
ul. Sienna 73, Warszawa

Wiedza to dla każdego przedsiębiorstwa niepodważalna wartość. Jej optymalne wykorzystanie, przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienia prestiżu firmy, zwiększenia integracji zarówno zespołu, jak i procedur. Optymalizacja wiedzy nie dotyczy tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w tym zakresie odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań może przynieść firmie niepowetowane straty.

Już 22 października w Warszawie odbędzie się konferencja „Narzędzia infromatyczn- rola nowoczesnych technologii w procesach zarządzanie wiedzą” poruszająca zagadnienia optymalizacji wiedzy i jej efektywnego wykorzystania w procesie zwiększania przewagi konkurencyjnej na rynku, podniesienia prestiżu firmy, zwiększenia integracji zarówno zespołu, jak i procedur.

Organizator do bezpłatnego udziału zapraszają:

 • Prezesów i Członków zarządu,
 • Dyrektorów Generalnych i finansowych,
 • Kadrę zarządzającą odpowiedzialną za zakup i wdrożenie nowych rozwiązań i technologii, komunikację wewnętrzną, optymalizację procesów biznesowych,
 • Dyrektorów, kierowników i managerów z działów: IT, HR, BOK, sprzedaży i marketingu,projektów i procesów.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:

 • Woklflow i systemy parcy grupowej
 • Narzędzia i systemy poprawiające efektywność pracy grupowej
 • Narzędzia komputerowe wspomagające tworzenie procesów workflow lub Systemy obiegu i zarządzania dokumentami
 • Analiza obiegu dokumentów
 • Zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie
 • Data Warehouse (hurtownie danych)
 • Przechowywanie dokumentów w chmurze
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
 • Intranety oraz portale korporacyjne
 • Outsourcingu usługi poczty elektronicznej i mechanizmów pracy grupowej
 • Identyfikacja i transfer dobrych praktyk –  jak wykorzystać doświadczenie innych
 • Kompetencje Menadżera Wiedzy
 • Zarządzanie wiedzą a strategia konkurencyjna

Organizatorem wydarzenia jest firma MultiExpo. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie multiexpo.pl/zarzadzanie-wiedza

Rejestracja na stronie multiexpo.pl/zarzadzanie-wiedza/rejestracja

naz-inf-baner

Kontakt:

Kamila Pochodaj
Specjalista ds. promocji konferencji
tel: +48/530 757 506
fax: 22/ 203 51 41
e-mail: [email protected]

Scroll to Top