Raport nt. zwiększania przychodów

Kiedy

31.03.2015 - 30.04.2015    

Raport ”Jak prezesi polskich firm zwiększają przychody ze sprzedaży za pomocą rozwiązań informatycznych”

Na świecie rozwiązania informatyczne zapewniają według różnych badań od 29 do 100% wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Prezes lub właściciel firmy może bezpłatnie skorzystać z raportu ”Jak prezesi polskich firm zwiększają przychody ze sprzedaży za pomocą rozwiązań informatycznych”.

W tym celu wystarczy, aby odpowiedział(-a) osobiście na krótką ankietę, która jest wysyłana do losowo wygenerowanej próby firm.

W trakcie ankiety prezes lub właściciel firmy otrzymuje wyniki badań o zwiększaniu sprzedaży za pomocą rozwiązań informatycznych.

Scroll to Top