Jak poprawnie wystawić europejską fakturę VAT?

W momencie zawarcia transakcji na terenie Unii Europejskiej podmiot zobowiązany jest do wystawienia europejskiej faktury VAT. Dokument taki z natury jest łudząco podobny do typowej faktury VAT poza kilkoma szczegółami, które opiszemy w poniższym artykule.
Aby zasięgnąć najbardziej wiarygodnych i szczegółowych informacji należy zwrócić się do aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr212, poz.1337).

Dokument w jednej walucie

Jak poprawnie wystawić europejską fakturę VAT? 1Jedną z najważniejszych zasad w przypadku europejskiej faktury vat jest to, że należy wystawić tylko i wyłącznie jeden dokument w walucie przyjętej wspólnie przez obie strony transakcji. Najczęściej jest to euro. Wbrew informacjom, jakie podają niektóre portale nie można wystawić dwóch dokumentów, na przykład jednego w euro, a drugiego w złotówkach. Po Internecie krążą opinie, że fakturę europejską wystawia się osobno dla siebie i osobno dla zagranicznego kontrahenta lub nawet, że wystawia się dwa dokumenty o różnej numeracji. Otóż te porady są błędne i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w przypadku kontroli przez urząd skarbowy.
Po dokonaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej z kontrahentem, którego siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej należy wystawić fakturę, jako pojedynczy i spójny dokument, gdzie podaje się zawsze kwotę podatku VAT w walucie lokalnej, czyli w naszym przypadku jest to polski złoty.

Odwrotne obciążenie

W zależności od tego, jaka jest natura przeprowadzanej transakcji wystawiający ma obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o odwrotnym obciążeniu. Oznacza to, że to nie sprzedawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT w swoim kraju. Obowiązek ten spada na nabywcę towarów lub usług. Często zdarza się tak, że zagraniczny kontrahent wystosuje prośbę o wystawienie faktury w swym ojczystym jeżyku lub języku angielskim. W przypadku braku rozbieżności danych można wystawić dowolną ilość kopii faktury o dowolnym wzorze wydruku i dowolnym jeżyku. Pamiętajmy jednak o paragrafie 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdzie w sposób jasny opisane jest, że zapisy w księdze mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w języku polskim i w złotówkach, czyli faktura wystawiona w obcej walucie musi być koniecznie przeliczona na złotówki.

Faktura VAT EU

Faktura VAT EU czyli faktura europejska musi posiadać podobne elementy jak w przypadku krajowej faktury VAT, której wygląd opisano w artykule 106a ust.1 dział XI w ustawie z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Różnica polega na tym, że dokument może być wielojęzyczny i być wystawiony w walucie innej niż złotówki. Dane jakie koniecznie muszą znaleźć się na dokumencie VAT EU to data wystawienia, unikalny numer dokumentu, dane sprzedawcy i nabywcy (adres, numer NIP/VAT EU), data sprzedaży, termin i rodzaj płatności, kolejne nazwy, ilości, wartości i stawki VAT dla sprzedanych towarów i usług, oraz kwotę należności ogółem w postaci netto i brutto.

Przeczytaj też:

O autorze

Jak poprawnie wystawić europejską fakturę VAT? 2Autorem artykułu jest portal Fakturowo.pl – oferujący darmowe wystawianie faktur lub innych dokumentów księgowych online. Serwis działa w oparciu o przeglądarkę internetową, potrzebny jest tylko dostęp do Internetu,  dokumenty można więc wystawić wszędzie i o każdej porze dnia i nocy. Portal jest responsywny, dzięki czemu można z niego korzystać również za pośrednictwem wszelkich urządzeń mobilnych, np. tabletu lub telefonu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top