Porozumienie wspólników – czy każdy może je zawrzeć?

Czym tak naprawdę jest porozumienie wspólników? To nic innego jak rodzaj umowy zawierany pomiędzy dwiema osobami, które pracują nad wspólnym projektem chcąc osiągnąć wyznaczone cele. Zawarte są w niej zasady, na których ma opierać się ta współpraca. Możemy nawiązać ją w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, wtedy gdy spółka jeszcze nie powstała, a zaistniała potrzeba sformalizowania pewnych ustaleń. Po drugie, w sytuacji, gdy została ona już założona, ale pojawiła się potrzeba doprecyzowania pewnych kwestii. Warto zaznaczyć, że porozumienie wspólników nie jest dokumentem regulowanym prawnie. Z uwagi na to, treść oraz samo jego podpisanie zależy wyłącznie od stron, które są nim zainteresowane. Ustalone zasady i ramy działalności będą się więc od siebie różnić, w zależności od tego jaka idea temu przyświeca.

Porozumienie wspólników – czy każdy może je zawrzeć? 1

Warunki jego zawarcia

Dysponując ogólną wiedzą dotyczącą tego czym jest porozumienie wspólników, dobrze jest doprecyzować kwestię tego, kiedy może zostać ono zawarte. Ogólnie rzecz biorąc nie ma tutaj żadnych szczególnych ograniczeń, stąd możemy tego dokonać w każdym momencie. Niezależnie od tego czy dopiero chcecie rozpocząć realizację projektu, czy już ją rozpoczęliście, bez problemu możecie taki dokument sporządzić. Możecie stworzyć go przed zarejestrowaniem spółki, jak i po jej rejestracji. Celem jest po prostu ustalenie konkretnych postanowień, które powstają ‘od zera’ lub uzupełniają umowę spółki. W kluczowych aspektach może ono okazać się rzeczywiście nieocenione. Porozumienie wspólników w przypadku istniejącej już spółki umożliwia uwzględnienie interesujących Was kwestii, które w przyszłości mogą przydać się na przykład wtedy, gdy współpraca dobiegnie końca i nadejdzie czas na dokonanie odpowiedniego podziału.

Forma porozumienia

Tak jak w przypadku samego czasu zawarcia porozumienia wspólników, tak w przypadku formy nie istnieją jakieś konkretne ograniczenia czy regulacje. To jak powinno ono wyglądać jest kwestią pozostawioną w Waszych rękach. Jednak, jest pewne ‘ale’, które może zaważyć nad ostateczną decyzją. Jeżeli okaże się, że w przyszłości pojawią się między Wami nieporozumienia i będziecie chcieli wkroczyć na przykład na drogę prawną w celu rozwiązania sporu, będzie brana pod uwagę ważność dokumentu. A co to oznacza w praktyce? Poprawna forma odegra tutaj niezwykle ważną rolę, ponieważ jeśli będzie inaczej porozumienie wspólników może zostać nie wzięte pod uwagę jako wiążące. Najlepiej więc zdecydować się na pisemny dokument, który zostanie opatrzony podpisami każdego ze wspólników, których on dotyczy. Jeśli chcecie, by zostało to odpowiednio wykonane, a brak Wam czasu czy wiedzy, dobrze aby to kancelaria prawnicza się tym zajęła.

Treść porozumienia

Nie będzie to wielkim zaskoczeniem, ponieważ treść porozumienia wspólników również tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od Was. Najogólniej mówiąc możecie tam zawrzeć co tylko chcecie. Jednak tu znowu pojawia się małe ‘ale’, bowiem nie możemy zapomnieć w jakim celu chcemy je sporządzić i podpisać. Dokument ma regulować konkretne kwestie z korzyścią dla obu stron, a nie utrudniać potencjale dochodzenie swoich praw. Z tego powodu, musimy dokładnie zastanowić się nad tym co się tam znajdzie, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji. W pierwszej kolejności, dobrze jest ustalić jak będzie wyglądał udział w zyskach. To niezwykle ważny punkt, który dla niektórych może być tym najważniejszym. Druga kwestia, to samo finansowanie projektu. Z jakiego źródła będziemy korzystać i jak będziemy się rozliczać? Trzecia sprawa to określenie praw autorskich oraz regulacji dotyczących ewentualnej sprzedaży udziałów. W porozumieniu wspólników nie powinno zabraknąć również ustalenia sposobu w jaki zostanie zakończona realizacja projektu. Chcąc mieć pewność, że zawrzemy wszystkie niezbędne punkty, warto aby zajęła się tym kancelaria prawnicza.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top