Pracownik na wakacjach – jak dział płac ma wyliczyć urlop?

Sezon urlopowy trwa nie tylko od czerwca do września. Choć okres letni sprzyja wyjazdom, bo i dzień długi i ciepło, to pracownicy mają prawo wykorzystać swój urlop wypoczynkowy przez cały rok. Aktywny wypoczynek zimą na nartach również pozwoli powrócić z energią do pracy. Jak rozliczyć urlop pracownika? W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za urlop pracownikowi, który odchodzi z firmy, a nie zdołał wykorzystać dni wolnych?

Pracownik na wakacjach – jak dział płac ma wyliczyć urlop? 1

Regulacje prawne

Urlop to przywilej osób zatrudnionych na umowę o pracę. Ilość 20 lub 26 dni urlopu (w zależności czy pracownik posiada staż pracy 10 lat, czy jeszcze nie) jest do wykorzystania w bieżącym roku, a urlop zaległy po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego należy wykorzystać do końca marca. Z urlopu trzeba skorzystać, nie można się go zrzec w żadnym wypadku, ani zażądać ekwiwalentu. O zakazie tym mówi art. 152 § 2 Kodeksu pracy. Odmowa urlopu oraz złamanie zasad w tym zakresie ze strony pracodawcy podlega karze grzywny.

Kiedy przysługuje 26 dni urlopu?

Po przepracowaniu 10 lat przysługuje 26 dni urlopu w roku. Poniżej tych lat stażu pracy, należy się 20 dni wolnych. Do stażu pracy liczą się również lata przeznaczone na naukę. I tak, odpowiednio do ukończonej szkoły, przysługuje ilość lat liczonych jako lata przepracowane. Dla osób kończących zasadniczą lub równorzędną szkołę zawodową obowiązuje okres najwyżej 3 lat. Średnia szkoła zawodowa – do 5 lat. Podobnie w przypadku średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej są to 4 lata. Osobom po szkole policealnej przysługuje 6 lat stażu pracy, a absolwentom szkół wyższych (niezależnie, czy ukończono z tytułem licencjata, czy stopniem wyższym) należy doliczyć 8 lat praktyki zawodowej. Pracownik wybiera, w zależności od tego, jakie posiada wykształcenie, ile lat najkorzystniej doliczyć do stażu pracy. Nie można dodawać przykładowo okresu przysługującego wraz z końcem liceum oraz studiów. Ilość lat nie sumuje się.

Jak rozliczyć urlop?

Narzędzie usprawniające prace rozliczeniowe to Aga – Kadry i Płace od Streamsoft. Program jest prosty w obsłudze, a urlop wypoczynkowy wylicza się automatycznie. Należy jedynie wprowadzić ewidencję obecności danego pracownika (wymiar godzin pracy) oraz wskazać składniki niezbędne do wyliczenia stawki urlopu (np. dodatki funkcyjne, socjalne, nadgodziny, premia, odprawa emerytalna) lub zdefiniować je samodzielnie. W danych kadrowych, o ile zostało już to wprowadzone, widnieje rodzaj etatu, ilość godzin pracy danego dnia, kod tytułu ubezpieczenia i data zatrudnienia oraz końca umowy – to również potrzebne dane do wykazania kwoty. Również należy wpisać wymiar urlopu, który przysługuje danemu pracownikowi. W przypadku osoby, która podejmuje pracę pierwszy raz, uzyskuje prawo do urlopu po upływie miesiąca w wymiarze 1/12 należnego urlopu rocznego.

Stawka dzienna urlopu jest wyliczana przez program ze średniej z trzech miesięcy uwzględniając składniki zmienne i obecną płacę podstawową. W przypadku wypłacenia ekwiwalentu za urlop, program kadrowo-płacowy automatycznie wylicza jak wyżej, tylko sumę składników dzieli przez 3, dając średnią miesięczną, a następnie wymnażane przez współczynnik ekwiwalentu określany przez użytkownika programu (jest to ilość niewykorzystanego urlopu w godzinach).

Użytkowanie oprogramowania kadrowo-płacowego od Streamsoft PCBiznes usprawnia pracę i minimalizuje czas poświęcony na obliczenia wynagrodzeń. Aga – Kadry i płace jest programem łatwym w obsłudze i zautomatyzowanym. Narzędzie oprócz wyliczania urlopów posiada funkcje prowadzenia kadr pracowników, obsługuje wysyłkę e-deklaracji i eksport plików XML do systemu „Płatnik”.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry