Prawne zasady bezpiecznego prowadzenia sklepów internetowych

Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu „Akademia prawa komputerowego”, które odbędzie się 16 listopada w Warszawie w Medycznym Centrum Konferencyjneym CEMED przy ul. Pory 78, V piętro.

Organizowane już po raz 54 seminarium z cyklu „Akademia prawa komputerowego”, poświęcone jest tym razem uwarunkowaniom prawnym i techniczno-organizacyjnym prowadzenia sklepów internetowych.

Działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem takiego środka komunikacji, jakim jest internet, przysparza licznych problemów i budzi wiele kontrowersji. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na jej innowacyjny charakter, wymykający się tak naprawdę wszelkim regulacjom i konwencjom towarzyszącym „tradycyjnym” formom prowadzenia działalności gospodarczej.

Stąd też, celem seminarium jest z jednej strony przedstawienie osobom zaangażowanym w sprzedaż internetową pewnych metod o charakterze organizacyjno-technicznym, które mogą usprawnić działanie e-sklepu, z drugiej zaś wskazanie problemów natury prawnej, które mogą pojawić się na drodze każdego e-przedsiębiorcy oraz sposobów ich zapobiegania, bądź radzenia sobie z nimi.

Wbrew pozorom jednak, seminarium nie jest skierowane tylko do przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe bądź podmiotów odpowiedzialnych za ich rozwój i funkcjonowanie, ale również do osób, korzystających z takich sklepów, a więc do ich klientów. Głównym bowiem założeniem organizowanego seminarium jest próba kompleksowego przedstawienia zagadnienia zakupów w sieci – z wszystkimi tego konsekwencjami (pozytywnymi i negatywnymi) dla każdej ze stron transakcji, a co za tym idzie stworzenia podstaw dla prawidłowej relacji na styku e-sprzedawca – klient.

Wychodząc z założenia, że nic tak nie usprawnia i nie czyni bardziej skutecznym jakiejkolwiek czynności, jak świadomość towarzysząca jej podejmowaniu, organizatorzy są przekonani, że proponowane przez nich seminarium w pełni zrealizuje stawiane mu cele i stanie się doskonałym źródłem cennych informacji.

Program (10:00-16:00)

  • Uwarunkowania prawne e-commerce – omówienie obowiązujących przepisów, w kontekście prawa polskiego i prawa wspólnotowego – mecenas Marianna Poproch Wesołowska;
  • Rola regulaminów w działalności sklepów internetowych – radca prawny Paweł Jóźwiak
  • Prawa autorskie przy prowadzeniu strony internetowej i w działalności e-commerce – dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Instytut Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
  • Marketing sklepów internetowych – sprawdzone wzorce praktyczne – dr Karol Kreft (Uniwersytet Gdański)
  • Finansowanie działalności sklepów internetowych – dr Jacek Wójcik (Katedra Zarządzania Wartością, Zakład Wartości Klienta Szkoła Główna Handlowa)

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie www.cpi.com.pl. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z organizatorem: pr@cpi.com.pl.

Dzięki tej informacji – można uzyskać dostęp do specjalnego, 5 proc. formularza rabatowego.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry