Problem z podziałem majątku – gdy stron nie stać na spłatę

Podział majątku małżeńskiego to niewątpliwie trudny temat. Dorobek stanowi przecież część wspólnego życia, które rozwodem zostało zakończone. Niestety trzeba ten wspólny dobytek jakoś podzielić, by każde z małżonków mogło na nowo rozpocząć życie w nowej rzeczywistości. Wiele osób wybiera tak, że jedno z nich pozostaje we wspólnym domu czy mieszkaniu, ale musi spłacić drugą osobę. Niestety dla niektórych spłata połowy nieruchomości okazuje się zbyt wielkim wyzwaniem finansowym. W takiej sytuacji trzeba rozważyć inne rozwiązania. Jak więc można rozwiązać problemy z podziałem majątku?

Problem z podziałem majątku - gdy stron nie stać na spłatę 1

Sposoby podziału majątku małżeńskiego

Zanim dojdzie do sytuacji konfliktowych, należy przemyśleć możliwe opcje na podział majątku małżeńskiego. Dla niektórych dobrym rozwiązaniem będzie tzw. podział fizyczny nieruchomości. W takiej sytuacji, jeśli jest możliwa, dochodzi do praktycznego podziału dzielonego domu czy mieszkania na dwie części. Jedna z nich przypadnie byłej żonie, a druga – byłemu mężowi. Co jednak oczywiste, nie każdy chce dzielić wspólną nieruchomość z byłym małżonkiem. Zwłaszcza że powody rozwodu bywają różne – od niezgodności charakterów, przez zdradę czy przemoc.
Popularniejszym sposobem jest więc zniesienie współwłasności. Wówczas dane składniki majątku (nieruchomości, ale też ruchomości, zwłaszcza np. pojazdy) przypisuje się jednej lub drugiej osobie na własność. Problem pojawia się jednak, gdy do majątku przynależy zasadniczo jedna nieruchomość. Owszem, można ją przepisać na żonę czy męża, ale powstanie obowiązek spłaty ze strony tej osoby na rzecz małżonka pozbawionego własności. I to właśnie bywa moment konfliktowy. Nieraz żadna osoba nie chce przyjąć takiej własności, bo nie stać jej będzie na spłatę.
Warto wtedy przyglądnąć się, czy nie ma innych wartościowych składników wspólnego majątku. Można je przepisać na osobę pozbawioną prawa do domu czy mieszkania, co obniży wysokość spłaty. Co do zasady bowiem małżonkom przysługuje równy udział we wspólnym majątku. Przepisanie jednak np. domu na żonę, a działek na męża zasadniczo obniży wysokość spłaty (zakładając, że dom i tak będzie miał większą wartość niż te działki).

Zobacz też: Podział majątku po rozwodzie a spłata

Zarobki małżonków a podział majątku

Zarobki małżonków w trakcie trwania małżeństwa zasadniczo wchodzą do wspólnego majątku. Ich wysokość więc generalnie nie ma znaczenia przy podziale majątku. Zgodnie z art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkom przysługują równe udziały we wspólnym majątku. W równym zakresie bowiem przyczyniają się do zaspokajania potrzeb rodziny. Mąż przecież może dobrze zarabiać, żona pracować tylko dorywczo, ale za to prowadzić dom i opiekować się dziećmi. Ustawodawca więc nie wyróżnia wysokich zarobków jako wyznacznika większego dołożenia starań do zgromadzenia wspólnego majątku.
Inną sytuacją jest roszczenie żony lub męża w związku np. z trwonieniem pieniędzy na osobiste potrzeby lub nałogi drugiej osoby. Wówczas można wykazywać, że te naganne zachowania w przeszłości powinny mieć odbicie w nierównym podziale majątku.

Zobacz też: Dylematy i niejasności związane z podziałem majątku

Brak porozumienia

Jeśli mimo wszystko po rozwodzie dwie osoby nie mogą się porozumieć, co robić ze wspólnym majątkiem, sąd może zadecydować o jego sprzedaży. Warto jednak już na tym etapie spróbować dojść do ugody, gdyż sprzedaż przez wyznaczonego komornika będzie dużo mniej korzystna.
Zbycie wspólnego domu czy mieszkania wcale jednak nie jest takim złym rozwiązaniem. Uzyskane środki dzieli się po połowie i właściwie na tym kończy się problem z podziałem majątku.

Źródło: https://www.rozwodowy.pl/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry