Prokom nie chce TV Familijnej- oświadczenie

W związku z wczorajszym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Telewizji Familijnej S.A. (TVF) i głosowaniem w sprawie dalszego istnienia tej spółki, Zarząd PROKOM INVESTMENTS S.A. oświadcza, że opowiedział się za jej likwidacją ze względu na znacznie gorszą, niż przewidywana w lipcu ub.r. i nie rokującą poprawy sytuację finansową.
Decyzja została podjęta po wnikliwej analizie stanu TVF i perspektyw jej rozwoju oraz wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd Telewizji Familijnej S.A. Kontynuowanie zaangażowania w TVF nie znajduje obecnie racjonalnego uzasadnienia i naraża akcjonariuszy PROKOM INVESTMENTS S.A. na znaczne straty finansowe.

Dokumenty o stanie finansowym i plany rozwoju przedstawione przez Zarząd TVF potwierdzają, że nie jest możliwe dalsze prowadzenie działalności przez Telewizję Familijną. Bez pozyskania inwestora, który wniesie do TVF co najmniej 175 mln złotych, nie będzie ona mogła wykonać zobowiązania wykupienia, już wyemitowanych, obligacji.

PROKOM INVESTMENTS S.A. nie opłaci obligacji TVF ponieważ Zarząd Telewizji Familijnej nie potwierdził, iż spółka gwarantuje wykonanie ustawowych obowiązków emitenta, czyli wykupienie obligacji, które miałby objąć PROKOM INVESTMENTS S.A. Zapłacenie ceny za te obligacje byłoby zatem działaniem na szkodę i naraziłoby na straty naszych akcjonariuszy.

Zarząd TVF potwierdził ponadto, że środki uzyskane od PROKOM INVESTMENTS S.A. w zamian za obligacje wystarczyłyby jedynie na opłacenie bieżących wydatków i spłatę zaległych zobowiązań w okresie najbliższych kilku miesięcy.

Przedstawione przez Zarząd TVF plany rozwoju oparte zostały na nierealistycznych założeniach, że Telewizja Familijna szybko pozyska inwestora strategicznego, a zrównanie przychodów z kosztami nastąpi w 2004 r., o ile znacząco wzrosną wpływy z reklam.

Zarząd PROKOM INVESTMENTS zwraca uwagę, że Zarząd TVF nie potwierdził otrzymania jakiejkolwiek oferty objęcia lub nabycia akcji Telewizji Familijnej. Jak dotąd nie przyniosły też efektu poszukiwania inwestora strategicznego, które na zlecenie TVF Bank of America będzie prowadzić do końca kwietnia br. Obecny poziom oglądalności TVF oraz recesja na rynku reklamowym w niczym nie potwierdza trafności założeń Zarządu TVF znaczącego wzrostu wpływów z reklam.

Zarząd PROKOM INVESTMENTS S.A., opowiadając się za likwidacją TVF, wziął także pod uwagę fakt, że w 2004 r. wygasa koncesja na rozprowadzanie programu telewizyjnego przyznana Polskiej Prowincji Ojców Franciszkanów przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Niepewność, co do przedłużenia tej koncesji zwiększają publiczne kontrowersje wokół ewentualnych zmian w ustawie o KRRiTV, co dodatkowo utrudnia pozyskanie inwestora dla Telewizji Familijnej .

Zarząd PROKOM INVESTMENTS S.A. informuje, że stanowisko, jakie zajął w sprawie dalszego istnienia TVF nie oznacza rezygnacji z inwestycji na krajowym rynku medialnym. PROKOM INVESTMENTS S.A. zamierza w najbliższym czasie zwiększyć swoje zaangażowanie w Radio Plus. Jest to związane z bliską perspektywą wejścia do tej rozgłośni inwestora strategicznego.

Zarząd PROKOM INVESTMENTS S.A.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top