Prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy – przejdź odpowiednie szkolenie i zyskaj nowe kompetencje!

BHP to podstawa w absolutnie każdym miejscu pracy, niezależnie od tego, czy mowa o zakładzie produkcyjnym, czy typowej pracy biurowej. Aby każdy z pracowników miał jednak odpowiednią wiedzę do tego, jak stosować się do niezbędnych zasad i przepisów prawnych, musi przejść odpowiednie szkolenie. Ono musi jednak zostać przeprowadzone przez osobę, która ma do tego odpowiednią wiedzę i kompetencje.

Prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy – przejdź odpowiednie szkolenie i zyskaj nowe kompetencje! 1

I właśnie dla takich osób – tych, które prowadzą instruktaż stanowiskowy i będą prowadzić szkolenia wstępne w dziedzinie BHP na danym stanowisku pracy, przygotowane jest niniejsze szkolenie, oferowane przez firmę Tarbonus. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, związanych głównie z BHP, jednak nie tylko.

Firma Tarbonus, z oddziałami m.in. w Krakowie i Warszawie, poza działalnością szkoleniową, prowadzi również działalność wydawniczą, a dodatkowo prowadzi liczne usługi doradcze, które oferuje swoim klientom. W ramach usług doradczych możemy liczyć nie tylko na kompleksową obsługę danej formy pod względem BHP, ochrony przeciwpożarowej czy nawet ochrony środowiska, ale również oceny ryzyka procesowego, oceny ryzyka zawodowego, oceny maszyn i urządzeń w kontekście spełniania przez nie wymagań BHP czy w końcu w zakresie wyposażania pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, dostosowane do danych stanowisk.

Jak widać, pracownicy firmy Tarbonus posiadają wszelkie niezbędne kompetencje, aby szkolenia, w zakresie szeroko rozumianej tematyki BHP w firmie, prowadzić.

Pamiętajmy, że „Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestnikami szkolenia z zakresu prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy winny być osoby kierujące pracownikami lub pracodawcy (§ 11 ust. 5 rozporządzenia).„

Cele szkolenia

Najważniejsze cele, jakie są przed nami stawiane, to nie tylko zdobywanie nowej wiedzy, kompetencji, umiejętności i kwalifikacji, ale również uzupełnianie tych, które już obecnie posiadamy.

Uczestnicy kursu, po jego zakończeniu, będą:

– znali wybrane zagadnienia psychologii i pedagogiki, które są niezbędne w procesie prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP,
– potrafił przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania określonej pracy na określonym stanowisku,
– znali zasady i metody nauczania i przekazywania wiedzy osobom dorosłym,
– umiały prawidłowo określić cele procesu, jakim jest instruktaż stanowiskowy,
– potrafiły przygotować program instruktażu, a następnie realizować go w odpowiedni sposób oraz realizować każdy z etapów procesu instruktażu,
– potrafiły dobrać metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego do odpowiedniej grupy pracowników czy danego stanowiska,
– umiały właściwie ocenić zdolność instruowanego pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy i obowiązków na swoim stanowisku.

Jak widać, niniejsze szkolenie nie tylko doskonale przygotuje danego pracownika czy właściciela firmy do prowadzenia instruktażu stanowiskowego z zakresu BHP, ale również poszerzy jego kompetencje z prowadzenia szkoleń jako takich, co na pewno przyda się, jeżeli dany pracownik czy sam właściciel prowadzą również inne szkolenia.

Podstawowe informacje o szkoleniu

Samo szkolenie trwa przynajmniej 8 godzin, lecz czas ten może zostać wydłużony, jeżeli potrzeby zleceniodawcy są inne. Firma Tarbonus, jako organizator szkolenia, zapewnia również wszelakie materiały dydaktyczne, niezbędne podczas szkolenia, a wśród nich znajduje się zbiór poradników, wydanych przez firmę w ramach swoich działań wydawniczych.

Dla tego konkretnego szkolenia firma rekomenduje Poradnik „Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie BHP” (zawiera on wzorcowe, gotowe programy szkoleń z zakresu BHP, w tym program szkoleń wstępnych: ogólnego i stanowiskowego, które można następnie wykorzystać do przygotowania własnych programów instruktażowych, dopasowanych już do działań w konkretnej firmie czy potrzeb pracowników na konkretnym rodzaju stanowiska).

W trakcie szkolenia istnieje oczywiście opcja konsultowania się z wykładowcami, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, firma Tarbonus może również udzielić, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu, dodatkowego wsparcia dla danej firmy z zakresu szeroko rozumianych działań związanych z BHP.

Więcej detali na temat szkolenia można dowiedzieć się na stronie https://www.tarbonus.pl/pl/szkolenia/szkolenie/metodyka-prowadzenia-instruktazu-stanowiskowego/

Wpisy promowane

  • Dealer samochodów – jak wybrać najlepszego?
    Zakup samochodu to duża inwestycja, dlatego przed podpisaniem umowy warto poświęcić trochę czasu na znalezienie najlepszej oferty. Nie chodzi tutaj ...
  • Ezoteryka a karty Tarota
    Stawianie Tarota to praktyka, którą wykorzystuje bardzo wiele osób. Jest to jeden ze sposobów, który umożliwia sprawdzenie tego co nas ...

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry