PTC Windchill – kompleksowy system klasy Enterprise dla firm produkcyjnych, 7 powodów dla których warto go wdrożyć?

Znaczenie Internetu w modelach biznesowych rośnie nieprzerwanie od lat 90. Rynek firm produkcyjnych stanowi duży obszar aktywnego wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. Zatem które wyzwania producentów uznawane są obecnie za szczególnie ważne i jak można im przeciwdziałać? Na przeciw problemom wychodzi metodyka zarządzania cyklem życia produktu (PLM)- podejście obejmujące całościowe zarządzanie wszystkimi danymi i informacjami, które są przetwarzane i rozpowszechniane podczas opracowywania nowych produktów lub aktualizacji tych już istniejących.

PTC Windchill - kompleksowy system klasy Enterprise dla firm produkcyjnych, 7 powodów dla których warto go wdrożyć? 1

Systemy Klasy Enterprise – czym są?

Systemy klasy Enterprise to rodzaj zintegrowanego oprogramowania opartego na trójwarstwowej architekturze, służącego do zarządzania zasobami informacyjnymi firm. Tego rodzaju platformy charakteryzuje się dużą wydajnością i zaawansowanymi funkcjami. Przykładem systemów Enterprise jest oprogramowanie PLM Windchill od firmy PTC – to gotowy do zastosowania system, który można zakupić, wdrożyć i cieszyć się gotowym do pracy środowiskiem PLM charakteryzującym się:

 • bezpieczeństwem,
 • skalowalnością,
 • przygotowaniem pod działania w infrastrukturze rozproszonej,
 • budową modułową,
 • stosowaniem wzorców projektowych,
 • integracją,
 • systemami wspierającymi,
 • testami,

PTC Windchill – co to jest

PTC Windchill jest pakietem aplikacji, którego zadaniem jest zarządzanie cyklem życia produktu (PLM). Takie systemowe podejście pozwala utrzymać wysoką jakość produktów oraz procesów w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu każda firma ma możliwość tworzenia lepszych produktów, większej liczby wariantów, w krótszym czasie i po niższych kosztach.

Załącznik:
Windchill.jpg

7 powodów, dla których warto wdrożyć Windchill

Korzystając z możliwości, jakie daje Windchill zarówno mała firma, jak i duże przedsiębiorstwo może bardzo dużo zyskać. Poniżej znajduje się 7 najważniejszych powodów, dla których warto wdrożyć ten system. Są to:

 • podniesienie jakości produktu – dzięki działaniu na jednej bazie danych platforma Windchill eliminuje pomyłki, które są związane z dublowaniem danych lub ich brakiem. Wszystkie dane o produkcie przechowywane są w jednym, centralnym miejscu, a każdy pracownik ma dostęp do tej samej informacji. Dzięki temu potencjalne problemy można zidentyfikować i wyłapać już na wczesnych etapach procesu;
 • mniejsza liczba błędów – dotyczy to zarówno procesów, jak i przeróbek inżynierskich. System Windchill firmy PTC posiada funkcjonalność wspomagającą zarządzanie zmianą w procesie produkcyjnym. Potrafi on przeprowadzić zarówno szybkie zmiany, które generują niskie koszty, jak i te wymagające pełnej modyfikacji. Dodatkowo każda historia literacji oraz rewizji jest automatycznie udokumentowana. Dzięki temu procesowi eliminowane są problemy takie jak: nieporozumienia, czy opóźnienia w przekazywaniu informacji związanych ze zmianami w produkcie;
 • efektywniejsze zarządzanie projektami – na optymalne zarządzanie cyklem życia produktu wpływa również efektywna praca zespołowa – nowe pomysły i jeszcze lepszy przepływ informacji. Chociaż wydaje się to proste, to podczas realizacji coraz bardziej złożonych projektów staje się to za każdym razem trudniejsze do osiągnięcia, dodatkowo dochodzą takie czynniki jak: presja stałego obniżenia kosztów, oraz skrócenia czasu wprowadzania nowych produktów na rynek. Windchill PTC ułatwia zarządzanie projektami dzięki: łatwiejszemu dostępowi do informacji o projekcie, pracy zespołowej, lepszemu przepływowi informacji, czy integracji z systemami CAD;
 • szybsze oraz prostsze wyszukiwanie danych – gdy baza danych jest mała, to znalezienie potrzebnych informacji jest szybkie i bezproblemowe. Jednak z czasem się ona rozrasta i zaczynają się pojawiać nowe indeksy, wówczas dobra wyszukiwarka staje się jednym z kluczowych narzędzi. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku produkcji, opóźnienia wszelkiego rodzaju, lub też nieefektywne operacje niosą ze sobą konsekwencje w postaci strat dla firmy. Wyszukiwarka ma znaczący wpływ między innymi na szybkość działań, efektywną pracę, czy też na komfort pracy osób zatrudnionych w firmie. Windchill daje możliwość wyszukiwania po: słowach kluczowych, indeksach, atrybutach, zależnościach między obiektami;
 • zarządzanie zmianami w procesie produkcyjnym – zarządzanie produkcją jest złożonym procesem, który wymaga perfekcyjnej organizacji. Wdrożenie każdej, nawet najmniejszej zmiany całkowicie burzy stary porządek i wymaga uporządkowania procesów od nowa. Takie zmiany mogą wynikać między innymi z: potrzeby optymalizacji, wadliwości komponentu, zmieniających się trendów, zmiany dostawcy danego surowca, czy wymagań klienta;
 • zarządzanie wielowymiarową strukturą BOM (Bill of materials) – jest to zestawieniem surowców, komponentów, oraz podzespołów, które są potrzebne do tego, aby wytworzyć finalny produktu. BOM może być używany do komunikacji zarówno w ramach jednego przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy partnerami produkcyjnymi. Platforma Windchill umożliwia między innymi: efektywne zarządzanie zestawem komponentów, tworzenie, oraz konfigurowanie struktur materiałowych, czy integrację z innymi systemami, dzięki czemu proces produkcji jest jeszcze bardziej efektywny. Dodatkowo zbiera ona informacje związane z całą dokumentację okołoprojektową oraz modele 3D;
 • zarządzanie treścią oraz dokumentami – możliwość zarządzania wszystkimi treściami, które są przechowywane w Windchill niezwykle ułatwia pracę. System bezpośrednio integruje się z pakietem MS Office, dzięki czemu znacząco ułatwiona jest codzienna praca każdego pracownika. Windchill posiada też funkcję zarządzania plikami XML i strukturami, które stworzone zostały w pakiecie Arbortext Editor. Dowiedz się więcej -> https://ttpsc.com/pl/product-lifecycle-management/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry