Rodzaje kredytów firmowych – co warto o nich wiedzieć?

Sporo firm dzięki kredytom może sfinalizować inwestycję lub utrzymać płynność finansową. Niestety czasem zaciągnięcie kredytu to jedyna opcja dla przedsiębiorstwa, aby osiągnąć zakładany cel, wiec warto zapoznać się z tym, co oferują nam banki.

Najbardziej popularnymi kredytami dla firm są:

  • Kredyt w bieżącym rachunku
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt gotówkowy
  • Kredyt obrotowy
  • Linia kredytowa

Kredyt w bieżącym rachunku

Rodzaje kredytów firmowych - co warto o nich wiedzieć? 1Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie konta w danym banku przez minimum 3 miesiące. To nic innego jak limit debetowy, którego czas i wartość określa bank w zawartej umowie. Określa się go na podstawie poziomu zdolności kredytowej i obrotów na bieżącym rachunku. Najczęściej przyznawany jest na rok, a wszystkie wpływy pomniejszają bieżące  zadłużenie. Oprocentowanie to stała lub zmienna stopa procentowa, która ustalana jest z uwzględniana stawki WIBOR oraz marży banku. Z reguły wynosi od 5 – 10% w skali roku. Odsetki są naliczane od wysokości aktualnego zadłużenia i pobierane z rachunku co miesiąc.

Kredyt inwestycyjny

To finansowanie inwestycji przez przedsiębiorcę. Wyróżniamy 3 rodzaje takiego kredytu:

  • Kredyt na wyposażenie
  • Kredyt na restrukturyzację
  • Kredyt na zakup

Aby otrzymać powyższy kredyt, należy złożyć wniosek, przedstawić biznes plan, oszacować przychody i efektywność inwestycji. Taki kredyt przyznawany jest na czas od 1 roku do 15 lat. Zabezpieczeniem jest wpis do hipoteki nieruchomości, weksel In blanco, blokada rachunku lub cesja wierzytelności. Banki mają prawo kontrolować, czy środki z kredytu inwestycyjnego są wykorzystywany w określony zgodnie z umową sposób. Dobrze jest złożyć wnioski w kilku bankach, aby mieć możliwość porównywania ofert.

Kredyt gotówkowy

Decydując się na taką formę kredytu masz możliwość przeznaczenia kredytu na dowolny cel. Kredyt gotówkowy dla firm to dobre rozwiązanie, gdy chcemy utrzymać płynność finansową firmy. Warto skorzystać z takiej formy kredytu, gdy zależy nam, by wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej odsetki i prowizje. W sytuacji kiedy zależy nam na szybkim zastrzyku finansowym, to kredyt gotówkowy jest najlepszym rozwiązaniem. Największą wadą takiego kredytu jest wysokie oprocentowanie, które jest uzależnione od długości i wysokości raty oraz sumy kredytu. Średnie oprocentowanie wynosi około 20%. Trzeba przygotować się również na prowizję którą pobiera bank.

Kredyt obrotowy

Taki rodzaj kredytu zaciąga się, by finansować bieżącą działalność. Bardzo często korzystają z niego firmy, gdy są na etapie zwiększania skali działalności. Kredyt obrotowy można spłacić jednorazowo lub w ratach, ale co miesiąc naliczane są odsetki. Wysokość takiego kredytu zależy od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, jak również od kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprocentowanie wynosi od 5 – 10%. Często pobierane są różnego rodzaju prowizje przez banki.

Linia kredytowa

Taki kredyt ma charakter limitu debetowego. Podobnie jak w przypadku kredytu na rachunku bieżącym, ale środki wpłacane na rachunek, nie są automatycznie pobierane do spłaty zadłużenia. Linia kredytowa jest oprocentowana według stałej lub zmiennej stopy procentowej, która jest ustalana na podstawie stawki WIBOR i marży banku.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top