Ruszył serwis „Dzieciństwo bez przemocy”

Pod adresem www.dziecinstwobezprzemocy.pl ruszył nowy serwis poświęcony ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”, której celem jest przeciwdziałanie stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci. Za stworzenie serwisu, odpowiada 3e Software House & Interactive Agency.

Strona pełni rolę informacyjną – zawiera materiały dla rodziców i profesjonalistów dotyczące wychowywania dzieci bez bicia, można też za jej pośrednictwem zapoznać się z materiałami promującymi kampanię w mediach  – serwis udostępnia spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, broszury itp. Istotnym elementem serwisu jest moduł pozwalający na rejestrację organizacji i instytucji jako ambasadorów kampanii. Będą oni realizować lokalne działania skierowane do rodziców. Trafią do nich wysokonakładowe materiały edukacyjne promujące wychowanie bez bicia oraz oferta szkoleń i wsparcia.

Organizatorami akcji są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem kampanii jest Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia IPZ, a patronuje jej PARPA, która osiem lat temu zainicjowała pierwszy etap „Dzieciństwa bez przemocy”.

www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Shopper Day 2021
26.10.2021
Expert Summit 2021
04.11.2021
Forum Gospodarki Cyfrowej
09.11.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry