Sabre Holdings: Kobiety i Świat Nowych Technologii

12 Lutego 2008, firma Sabre Holdings, zorganizowała pierwszą imprezę z cyklu „Women Exchange Program” przeznaczoną wyłącznie dla pracujących w niej kobiet. W imprezie wzięło udział ponad 80% kobiet pracujących w firmie, zajmujących szeroki wachlarz stanowisk, w tym wysokie pozycje zarządcze oraz kierownicze IT.
Imprezy z cyklu „Women Exchange Program” zostały zapoczątkowane 2 lata temu w głównej siedzibie Sabre w Salt Lake, w Teksasie. Mają one na celu swobodną wymianę doświadczeń dotyczących znaczenia kobiet w branży IT, osiągnięcia sukcesu w pracy i w życiu prywatnym oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Szczególny temat dyskusji w czasie lutowego spotkania stanowiła rola kobiet w kontekście nowych technologii. Specjalnym gościem imprezy była posiadająca ponad 30 letnie doświadczenie w branży IT, Sara Garrison, zajmująca stanowisko Senior Vice President of Product and Solutions Development w Sabre Holdings, a prywatnie matka trojga dzieci.

„W Sabre Holdings od wielu lat prowadzimy różne programy na rzecz różnorodności. Women Exchange Program zaczęliśmy 2 lata temu w głównej siedzibie firmy, w Salt Lake, w Teksasie. Wierzymy, że im więcej będzie różnorodności w zespołach pracowników, tym lepsze będą osiągać wyniki. Bo nie każdy myśli w ten sam sposób- a my mamy klientów na całym świecie i oni też myślą różnie. Uważam, że różnorodność w firmie ma bardzo realne, policzalne finansowe korzyści. 20 lat temu było w biznesie o wiele mniej kobiet. Ich liczba radykalnie się zwiększyła w ciągu ostatnich lat. Polityka różnorodności nie ogranicza się jedynie do mówienia o tym problemie, zachodzą tu realne zmiany. Trzeba skoncentrować się na tym, co się chce robić i być w tym dobrym.” – twierdzi Tracy Cooper, Wiceprezes w Sabre Holdings oraz Dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania Sabre Holdings w Krakowie, a prywatnie matka 19-letniego syna.

W czasie spotkania  kobiety zajmujące w firmie wysokie stanowiska zarządcze przeprowadziły panele dyskusyjne. Tracy Cooper, Wiceprezes w Sabre Holdings i Dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania Sabre w Krakowie, Zsuzsanna Gonda, Dyrektor Departamentu Sabre Airline Solutions w Krakowie oraz Becky French, Dyrektor do spraw Zarządzania Danymi Konsumentów i Raportowania  dzieliły się z uczestniczkami imprezy swoimi doświadczeniami związanymi z rozwijaniem kariery, osiągnięciem sukcesu i zachowaniem harmonii pomiędzy życiem zawodowym a  rodzinnym.

W spotkaniu „Women Exchange Program”  wzięło udział  70  kobiet zatrudnionych w firmie,  z czego największa grupa wiekowa- ponad 69%- to kobiety pomiędzy 21 i 30 rokiem życia. 19% uczestniczek spotkania stanowiły kobiety pomiędzy 31 i 40 rokiem życia, a pozostałe 7% to osoby od 41 do ponad 50 roku życia. Co najważniejsze, wśród uczestniczek spotkania były matki małych dzieci i nastolatków. 40% kobiet ma dzieci w wieku  5 – 12 lat, 30% jest matkami dzieci poniżej 2. roku życia, a 20% ma dzieci w wieku 2-4 lata.

Uczestniczki pierwszego spotkania wyraziły zainteresowanie kolejnymi imprezami z cyklu „Women Exchange Program” i opracowały tematy na następne edycje imprezy.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry