Sieć komputerowa w ministerstwach?

Opublikowano: 22 października 2004. Kategoria: Rynek.

Polskie ministerstwa już wkrótce połączy sieć komputerowa. Łącza już istnieją.

Jednostki administracji państwowej ma połączyć sieć komputerowa.

Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) pozwoli na swobodną komunikację pomiędzy ministerstwami – m.in. szybkie przesyłanie informacji niejawnych.

Nad tym jak zabezpieczyć poufne materiały pracuje już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

W marcu premier powołał do życia Zespół Międzyresortowy, który ma opracować projekt budowy i rozwoju STAP. W zespole znaleźli się przedstawiciele ministerstw oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne kraju.

Na początku STAP ma zostać uruchomiony w Warszawie.

Komunikacja ma się odbywać za pośrednictwem istniejącej w stolicy światłowodowej sieci metropolitarnej WARMAN.

Jej maksymalna przepustowość sięga 2,5 Gb/s.

Przy opracowywaniu zasad działania systemu ABW współpracuje już z NASK i polskim centrum reagowania na zagrożenia internetowe CERT.

STAP musi być na tyle bezpieczny, aby nie można było z niej wydobyć poufnych informacji takich, jak np. notatki oficerów polskich służby wywiadowczych.

Gazeta Wyborcza

Sylwester KozakSieć komputerowa w ministerstwach?

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.