Studia MBA – porównanie dostępnych programów

Programy Master of Business Administration to praktyczne studia prowadzone w zakresie edukacji menedżerskiej. Zmieniające się wymagania rynku sprawiły, że studia MBA cieszą się niezwykłą popularnością wśród menedżerów i kadr zarządzających firm, którzy dostrzegają potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zglobalizowanej gospodarce. Studia MBA są organizowane m.in. w szkole biznesu – IBD Business School, która oferuje trzy programy MBA: Master of Business Administration, International Master of Business Administration oraz Executive Master of Business Administration. Dowiedz się więcej na temat poszczególnych programów, na których rozwiniesz swoje kompetencje oraz poznasz świat biznesu.

Program MBA

Studia MBA przeznaczone są dla menedżerów, właścicieli, sukcesorów oraz kadry zarządzającej polskich firm. Wszystkie zjazdy organizowane są w Serocku pod Warszawą. Studia MBA to dwuletni program modułowy dotyczący polskiego biznesu prowadzony w języku polskim. Aby dostać się na ten kierunek, trzeba spełniać następujące kryteria:

  • mieć wyższe wykształcenie, minimum licencjackie,
  • mieć minimum trzyletnie doświadczenie menedżerskie,
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

Zajęcia z zarządzania projektami, finansami i rachunkami, myślenia kreatywnego, wiedzy o rynkach międzynarodowych czy umiejętności negocjowania prowadzone są przez wyspecjalizowaną polską i międzynarodową kadrę specjalistów. Student po ukończeniu studiów MBA zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu bycia menedżerem-przywódcą. Program zajęć na studiach MBA pozwala studentowi rozwinąć jego najmocniejsze strony.

Program International MBA

Studia MBA – porównanie dostępnych programów 1Prowadzony w języku angielskim kierunek zainteresuje menedżerów oraz specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym. Program studiów w głównej mierze skupia się na rozwijaniu zdolności przywódczych, umiejętności budowania biznesu oraz przeprowadzania zmian w organizacji. Odbywające się w Serocku zajęcia trwają dwa lata i są prowadzone przez polską i międzynarodową kadrę dydaktyczną – naukowców i praktyków biznesu.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie wykształcenia wyższego, minimum licencjackiego. Bardzo istotne jest również doświadczenie zawodowe – w przypadku studiów International MBA wymagany jest przynajmniej dwuletni staż na stanowisku menedżerskim oraz potwierdzone kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego.

Absolwent International MBA nie będzie miał problemów z krytycznym i strategicznym myśleniem. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w programie International MBA rozwinie perspektywę strategicznego i zintegrowanego spojrzenia na organizację. Student nie tylko będzie mógł skorzystać z symulacji biznesowych, dyskusji oraz rozmaitych form pracy zespołowej, ale także otrzyma możliwość kontaktu z menedżerami reprezentującymi liczne dziedziny biznesu i różne środowiska kulturowe.

Program Executive MBA

To najlepszy program dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm, przedsiębiorców oraz konsultantów w dziedzinie zarządzania. Kandydaci na te studia MBA powinni cechować się bardzo wysoką motywacją oraz umiejętnością łączenia nauki z intensywną pracą zawodową i życiem rodzinnym. Aby wziąć udział w tym programie należy:

  • mieć wyższe wykształcenie, minimum licencjackie,
  • mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie menedżerskie lub trzyletnie + GMAT,
  • odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim,
  • zdać pozytywnie test językowy lub mieć potwierdzone odpowiednie kompetencje językowe.

Executive MBA to program, w trakcie którego student zdobędzie szczegółową wiedzę na temat praktycznego zastosowania analizy krytycznej, procesu globalizacji biznesu, finansów i ekonomii czy poznawania potrzeb klienta i podejmowania decyzji marketingowych w oparciu o komunikację z klientem. Na studiach tych ważna jest także praktyka dotycząca skutecznego zarządzania firmą, kadrami oraz finansami przedsiębiorstwa. Absolwent studiów MBA nie będzie miał problemów z kompetencjami interpersonalnymi oraz umiejętnościami przywódczymi.

Artykuł został napisany dzięki ibd.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top