Przedsiębiorcze uczennice

Projekt ICT GoGirls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych to projekt edukacyjny, finansowany przez Komisję Europejską, mających na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez ICT wśród uczennic szkół ponadpodstawowych.