Ubezpieczenie mieszkania od zalania na Ursynowie

Posiadanie własnego mieszkania związane jest z wieloma korzyściami, ale i obowiązkami. W budynkach wielorodzinnych właściciel mieszkania powinien przewidzieć skutki ewentualnych zagrożeń i postarać się o zrekompensowanie strat. Najczęstszym zagrożeniem jest zalanie dobytku na skutek usterki, z winy sąsiada lub zaniedbania zarządcy nieruchomości. Straty finansowe spowodowane zalaniem mogą być znaczne.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania na Ursynowie

Koszt osuszenia, odmalowania ścian, naprawy lub wymiany podłogi, naprawy lub wymiany zniszczonych mebli, koszt zniszczonego drogiego sprzętu elektronicznego i innych zniszczeń to wielotysięczne kwoty. Im wyższy standard mieszkania, tym większa kwota za zniszczenia. Zalanie mieszkania należy do najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom zdarzeń. Wykupienie stosownej polisy majątkowej, za niewielkie pieniądze chroni majątek ubezpieczonego, bo umożliwia wypłatę odszkodowania pokrywającego straty finansowe w przypadku zalania.

Najczęstsze przyczyny zalania mieszkania

Najczęściej przyczyną zalania naszego mieszkania jest usterka lub niedopatrzenie w zajmowanym lokalu. Uchylone okno i nagła ulewa, awaria pralki pozostawionej bez nadzoru, rozszczelnienie rury w ścianie lub w podłodze, wyciek wody z kaloryferów, niezakręcony kran i brak odpływu to przykładowe, najczęstsze przyczyny zalania mieszkania własnego i zalania mieszkania sąsiadów. Za zalanie uznaje się działanie wody lub innych cieczy na mieszkanie. Przyczyną zalania są: ciecze wypływające z prawidłowo wykonanych, prawidłowo konserwowanych instalacji i urządzeń domowych wewnątrz ubezpieczonego lokalu lub poza nim, woda napływająca z lokalu użytkowanego przez osoby trzecie, woda z opadów atmosferycznych, nieumyślne pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów w przypadku udokumentowanej przerwy w dopływie wody. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych przez powódź, która powstała w wyniku podniesienia się stanu w wodach płynących lub stojących. Każda firma ubezpieczeniowa w OWU dokładnie określa zakres ubezpieczenia i wykluczenia od odpowiedzialności. Oferty ubezpieczycieli różnią się, dlatego wybierając polisę, należy skorzystać z porady doświadczonego doradcy. Jeśli mieszkasz w Warszawie, możesz skorzystać z wiedzy doradców ubezpieczeniowych z Multiagencji Eurofinance Oddział Ursynów w Warszawie.

Co zrobić po zalaniu mieszkania?

Przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo osób i starać się zabezpieczyć mienie przed zniszczeniem. Jeśli to możliwe należy ustalić przyczynę zalania i w miarę możliwości ograniczyć skutki zdarzenia. Jeśli to możliwe należy jak najszybciej ustalić osobę odpowiedzialną za powstałe szkody. Bardzo ważne jest wykonanie dokumentacji stanu faktycznego powstałej szkody w postaci zdjęć oraz protokołu szkody najlepiej sporządzonego przez straż pożarną, policję lub inne służby. Powiadamiamy zarządcę budynku najpóźniej do 2 dnia od zdarzenia. Zgłaszamy szkodę telefonicznie do ubezpieczyciela. Wszystkie terminy znajdują się w OWU. W ustalonym terminie należy umożliwić ubezpieczycielowi ocenę powodów zalania i jego skutków. Po oględzinach pracownik TU, weryfikuje poprawność danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym szkody. Po weryfikacji należy oczekiwać na decyzję ubezpieczyciela i wypłatę odszkodowania.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry