Umowa pomiędzy stronami na zlecenia marketingowe

Zlecenia marketingowe rządzą się często własnymi prawami. Podpisanie umowy nie jest łatwe z uwagi na określone cele do realizacji. Klient i Wykonawca niekiedy stosunkowo długo negocjują warunki umowy sprzyjające zarówno jednej jak i drugiej stronie.

Zanim rozpoczniemy realizację zlecenia marketingowego warto poświęcić chwilę na przemyślenie odpowiednich zapisów w umowie. Po stronie Klienta ważne są przede wszystkim terminowość, koszt zlecenia tożsamy z zakładanymi efektami marketingowymi, czy sposób przekazania zlecenia (w kontekście praw autorskich). Wykonawca natomiast zwraca uwagę na precyzyjne określenie warunków wypłaty wynagrodzenia oraz przekazania materiałów wyjściowych umożliwiających rozpoczęcie realizacji zlecenia. Obie strony dążą do uzyskania zapisów korzystnych z punktu widzenia przebiegu realizacji.

Platforma marketingowa Cocreate wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów jak i Wykonawców – umożliwia stworzenie umowy w prosty i przejrzysty sposób, dbając o interesy obu stron. Kreator umów marketingowych pozwala na wykorzystanie wzoru umowy jak i dostosowanie jej do własnych potrzeb. Szablon umowy Klient może przygotować już na etapie tworzenia zapytania przetargowego. Dzięki temu potencjalny Wykonawca, jeszcze zanim przystąpi do złożenia oferty – może zapoznać się z zapisami umowy i na tej podstawie podjąć decyzję o chęci podjęcia współpracy.

podpisywanie umowy_grafika promocyjna

Funkcjonalność ta, z pewnością okaże się przydatna szczególnie dla użytkowników nie posiadających dużego doświadczenia przy podpisywaniu tego typu umów. Zabezpieczenie własnych interesów stanowi nieocenioną wartość dodaną dla użytkownika. Zarówno Klient jak i Wykonawca będą mogli czuć się bezpiecznie na każdym etapie tworzenia i realizacji zlecenia marketingowego.

Zarządzanie projektem marketingowym za pośrednictwem Cocreate jest intuicyjne – na każdym kroku użytkownicy otrzymują cenne porady i wskazówki, pozwalające na realizację zgodną z oczekiwaniami i potrzebami danego użytkownika. Cocreate udostępnia miejsce pracy zdalnej co znacząco wpływa na redukcję kosztów, jak i czasochłonność prowadzonych projektów.

Więcej informacji nt. projektu można uzyskać na www.cocreate.pl.

Cocreate Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Wdrożenie intuicyjnej e-usługi marketingu interaktywnego.” W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. (Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej).

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry