WASKO dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego

24 czerwca w Nowym Sączu w obecności Jerzego Adamika – Wojewody Małopolskiego oraz przedstawicieli władz samorządowych zostanie otwarte Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wyposażone w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną przez PWPT WASKO Sp. z o.o. z Gliwic.

Centrum integruje działania Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz służb antykryzysowych, umożliwia szybkie dotarcie z pomocą do poszkodowanych w wypadkach i chorych potrzebujących natychmiastowej interwencji medycznej.

WASKO Sp. z o.o. dostarczyło i zintegrowało infrastrukturę teleinformatyczną Centrum: serwer, stacje klienckie, system rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych, system transmisji statusów, system wyświetlania alarmów, oprogramowanie dyspozytorskie oraz system łączności radiowej.

System teleinformatyczny wspomaga zarządzanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwia automatyczne sterowanie techniką operacyjną w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (druk nakazu wyjazdu, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w JRG, system sterowania syrenami w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej). Zapewnia również nadawanie komunikatów głosowych przez systemy rozgłoszeniowe w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych przy użyciu połączenia telefonicznego.

System transmisji umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy oprogramowaniem dyspozytorskim, a terminalami zainstalowanymi w pojazdach: przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych oraz kodów typowych czynności.

http://www.wasko.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top